Ngày 01/10/2021, UBND huyện Đình Lập tổ chức phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề “Chuyển đổi số thúc đẩy học tập suốt đời cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid - 19”. Dự Lễ phát động có đồng chí Đặng Văn Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Tô Thị Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2021

Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 của huyện Đình Lập được diễn ra từ ngày 01-07/10/2021. Việc tổ chức Tuần lễ học tập suốt đời nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của chuyển đổi số đối với việc học tập suốt đời. Cùng với đó, tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Theo đó, hàng năm huyện Đình Lập có 6.543 gia đình, 17 dòng họ, 115 cộng đồng và 46 đơn vị được công nhận gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Huyện tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 và phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2. Toàn huyện 13/40 trường đạt trường chuẩn quốc gia./.

 

Quách Hương