Thực hiện kế hoạch của UBND huyện về tổ chức phong trào cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ LLVT dành ngày thứ Bẩy đi cơ sở xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2021. Ngày 02/10/2021, trên 120 người là Các đ/c Cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện và cán bộ, nhân dân thôn Kim Quán, xã Đình Lập đã đồng loạt ra quân bổ bê tông sân nhà thi đấu thể thao, tại thôn Kim Quán, xã Đình Lập.

Hình toàn cảnh đổ bê tông sân thể thao

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và hăng say, trong một buổi sáng trên 430m2 sân nhà thi đấu thể thao, thôn Kim Quán, xã Đình Lập đã được bê tông hóa hoàn toàn. Qua đó, đã tạo cho nhân dân trên địa bàn xã Đình Lập có một sân chơi bổ ích để giao lưu thi đấu thể thao, góp phần rèn luyện và tăng cường sức khỏe cho bà con nhân dân. Việc dành ngày thứ Bẩy cùng dân là cơ hội tốt để cán bộ, đảng viên đến với dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, là nội dung quan trọng nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đưa công tác vận động quần chúng của Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Đồng thời, làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân trong việc tham gia xây dựng NTM.

 

Nông Tùng