Thực hiện quyết định số 116/2016 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú và học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện trong năm học 2021-2022. Ngày 8/10/2021 Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đình Lập đã tiếp nhận và tổ chức cấp phát gạo hỗ trợ cho các em học sinh thuộc các Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn huyện Đình Lập.

Cấp phát gạo cho học sinh vùng khó khăn

Theo đó trong đợt hỗ trợ này huyện Đình Lập được phân bổ trên 139 tấn gạo. Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã nhanh chóng phân bổ số gạo trên đến các trường học, đồng thời chỉ đạo các trường có trách nhiệm phân bổ đến từng em học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định với định mức hỗ trợ là 15 kg gạo/học sinh/tháng. Để việc phân bổ gạo đảm bảo chính xác, kịp thời và đúng đối tượng, trước đó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã chỉ đạo các trường học tổ chức rà soát, lập danh sách các em học sinh được hưởng, đảm bảo đúng đối tượng theo quy định.

 

Nông Tùng