Ngày 18/10/2021, UBND huyện Đình Lập tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các đồng chí là trưởng thôn, trưởng khu phố trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Đình Lập năm 2021. Dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng có đ/c Tô Thị Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Tại lớp bồi dưỡng các học viên được truyền đạt các chuyên đề về: Tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Vận động nhân dân thực hiện quản lý cư trú tại thôn và tổ dân phố; Công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và xây dựng nếp sống văn minh, thực hiện vệ sinh môi trường tại thôn, tổ dân phố; Vận động nhân dân thực hiện một số chủ trương, chính sách tại thôn, tổ dân phố; Thực hiện dân chủ ở cơ sở và thực hiện hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các đồng chí là Trưởng thôn, Trưởng khu phố các kiến thức, kỹ năng, phương pháp giải quyết công việc trong cộng đồng dân cư, tuyên truyền tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và vận động nhân dân tích cực tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh.

 

T/h: Nông Tùng