Ngày 18/10/2021, Huyện ủy Đình Lập tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lạng Sơn. Về phía huyện có đồng chí Hoàng Xuận Thuận, TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy.

Toàn cảnh Hội nghị

      Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Đình Lập đã giữ vững và phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ huyện đã có những bước chuyển biến tích cực. Công tác đào tạo, bồi dững, quy hoạch đội ngũ cán bộ ở cơ sở được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Công tác phát triển đảng viên được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Từ năm 2010-2020, toàn huyện đã kết nạp được 1.226 đảng viên. Bình quân hàng năm tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiểm trên 85%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trên 80%. Đã thực hiện nhất thể hóa Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trưởng khu tại 75 chi bộ, đạt 65,78%. Việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy và chi bộ trong các loại hình tổ chức cơ sở đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Thời gian tới, Đảng bộ huyện Đình Lập phấn đấu hàng năm kết nạp mới trên 95 đảng viên; tỷ lệ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 90%; Đảng bộ huyện phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Đồng thời, đề xuất ý kiến nhằm thực hiện tốt hơn việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

          Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Hoàng Xuận Thuận, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị các chi, đảng ủy trong toàn đảng bộ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”; tiếp tục nâng cao, đổi mới công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên quan tâm kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; chú trọng công tác phát triển đảng viên, đặc biệt tại các chi bộ sinh hoạt ghép; tiếp tục thực hiện chủ trương Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu phố; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đảng bộ huyện đề ra./.

 

Bích Huệ