Ngày 20/10/2021, UBND huyện Đình Lập đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với nhân dân trên địa bàn thị trấn Đình Lập. Đồng chí Lê Văn Thắng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo UBND huyện đã thông báo đến nhân dân thị trấn về những kết quả mà huyện đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm 2021. Đặc biệt là báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của nhân dân và kết quả giải quyết đơn thư trên địa bàn của UBND thị trấn Đình Lập. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn và cởi mở, các bí thư chi bộ, trưởng khu dân cư đại diện người dân trên địa bàn thị trấn Đình Lập đã có những ý kiến xoay quanh những vấn đề liên quan đến các lĩnh vực như: Nâng cấp đường bê tông nông thôn vào khu dân cư, nhà văn hóa khu dân cư; Công tác quản lý, chỉnh trang đô thị làm vỉa hè tại khu 2 và giải tỏa hành lang đảm bảo an toàn giao thông; Công tác quy hoạch, bồi thưởng giải phóng mặt bằng;… Bên cạnh đó, nhân dân cũng có ý kiến kiến nghị huyện cần tiếp tục quan tâm giải quyết việc liên quan đến chợ Đình Lập để chợ đi vào hoạt động trở lại, bảo vệ quyền lợi của nhân dân đã mua các kiốt trong chợ đến hết thời gian hợp đồng với Công ty Cổ phần phát triển hạ tầng Đình Lập.