Ngày 21/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng năm 2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến đến 204 điểm cầu các cấp với hơn 8.000 đại biểu tham dự. Tham dự tại điểm cầu huyện Đình Lập có đồng chí Hoàng Xuân Thuận-Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, đồng chí Đặng Văn Lộc-Phó bí thư thường trực huyện ủy, các đ/c ủy viên ban thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các chi đảng bộ trực thuộc và 12 điểm cầu tại các xã, thị trấn.

Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2021

Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt một số nội dung như: Những điểm mới, cần lưu ý trong Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Theo đó, Quy định 22 gồm 7 chương 36 điều đã bổ sung thêm một số nội dung như “Công tác kiểm tra, giám sát kịp thời phát hiện nhân tố mới, tích cực để phát huy, phải bảo vệ cái đúng, bảo vệ người tốt, cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung…”. Đây chính là nội dung cụ thể hóa tinh thần của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thể hiện chủ trương nhất quán của Đảng luôn khuyến khích, vinh danh và bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đương đầu với khó khăn, thử thách, quyết liệt hành động vì lợi ích chung. Đồng thời tại Quy định 22 đã chỉ rõ quyền, trách nhiệm của đối tượng kiểm tra, giám sát “không được sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình, thu phát sóng khi làm việc với chủ thể kiểm tra, giám sát”. Điều này để phòng ngừa việc đối tượng kiểm tra, giám sát ghi âm, ghi hình các nội dung đang trong quá trình kiểm tra, giám sát chưa được phép công khai nhằm sử dụng cho mục đích xấu…Cùng với đó, các đại biểu đã được bồi dưỡng chuyên đề về Quy định số 195 ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo Ủy ban kiểm tra cấp trên đối với Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng; việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm); kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; công tác thi hành kỷ luật trong Đảng; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật trong Đảng; kỹ năng tiếp nhận xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân.

Qua hội nghị, các đại biểu, đội ngũ làm công tác kiểm tra giám sát các cấp nắm được những điểm mới, kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Qua đó giúp cán bộ kiểm tra có cơ sở vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ được phân công tại địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong thời gian tới.

 

Thế Mạnh