Ngày 21/10/2021, Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank chi nhánh huyện Đình Lập phối hợp với Hội Nông dân huyện tổ chức hội nghị triển khai thỏa thuận liên ngành giữa Agribank tỉnh Lạng Sơn và Hội nông dân tỉnh về việc thực hiện chính sách tín dụng, triển khai phát triển dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank tại thị trường nông nghiệp, nông thôn.

Hội nghị triển khai thỏa thuận liên ngành giữa Agribank và Hội Nông dân huyện Đình Lập

Tại hội nghị, Agribank huyện và Hội Nông dân huyện đã quán triệt, triển khai và thông tin tới các đại biểu dự hội nghị những nội dung cơ bản trong thỏa thuận liên ngành giữa 2 đơn vị. Theo đó, hội nghị được triển khai theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tín dụng ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn. Hai bên thỏa thuận hợp tác để thực hiện một số nội dung trong cho vay theo Tổ vay vốn/Tổ liên kết vay vốn giữa Agribank và Hội Nông dân Việt Nam nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cải thiện điều kiện sống. Đẩy mạnh phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, chú trọng phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn, đơn giản hóa thủ tục cho vay đối với các khoản vay tiêu dùng nhỏ lẻ ở khu vực nông thôn để góp phần hạn chế “Tín dụng đen”; Hỗ trợ bà con nông dân sớm tiếp cận và sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank.

Nhân dịp này, đã có 03 tập thể và 03 cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện triển khai thỏa thuận liên ngành giữa 02 đơn vị.

 

Thế Mạnh