Ngày 22/10/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đình Lập tổ chức hội thảo phản biện xã hội đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết xây dựng Nông thôn mới huyện Đình Lập, giai đoạn 2021 – 2025.

Toàn cảnh hội thảo

Theo dự thảo Nghị quyết, huyện Đình Lập phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 toàn huyện có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 02 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là các xã Cường Lợi, Đình Lập và xã Bắc Lãng; xã Cường Lợi đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Đồng thời, phấn đầu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 4,5%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 62 triệu đồng/người/năm; 100% các tuyến đường huyện đạt chuẩn…. Để đạt được mục tiêu đề ra Nghị quyết cũng nêu rõ các nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Đa số các đại biểu tham dự hội thảo đều thống nhất với bản dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân huyện Đình Lập sẽ hoàn thành các mục tiêu đề ra. Với tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm các đại biểu dự hội nghị và các thành viên Ban Tư vấn Ủy ban MTTQ huyện đã tham gia góp ý, phản biện vào dự thảo các nội dung như: bổ sung các giải pháp để thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết đề ra, đặc biệt là giải pháp huy động sức dân tham gia xây dựng Nông thôn mới; bổ sung năm phấn đấu hoàn thành cho từng mục tiêu cụ thể; dự thảo cần có văn phong chặt chẽ,

ngắn gọn hơn.

Tại hội nghị, lãnh đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện – cơ quan chủ trì, soạn thảo Nghị quyết đã giải trình một số ý kiến của các đại biểu tham gia góp ý.

Ngay sau hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ tổng hợp các ý kiến gửi về Thường trực HĐND huyện nghiên cứu, xem xét, bổ sung vào Dự thảo Nghị quyết xây dựng Nông thôn mới huyện Đình Lập, giai đoạn 2021 – 2025 trước khi ban hành theo quy định./.

 

Bích Huệ