Ngày 16/11/2021, LĐLĐ huyện Đình Lập đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2021 cho các ủy viên Ban chấp, ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện, Chủ tịch của 76 công đoàn trực thuộc LĐLĐ huyện.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn công tác công đoàn năm 2021

Tại lớp tập huấn  các đại biểu đã được hướng dẫn nhiều nội dung như: nghiệp vụ công tác  kiểm tra, giám sát, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; công tác tuyên truyền, giáo dục, hoạt động nữ công; công tác tài chính, hồ sơ sổ sách, lưu trữ; công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên; công tác thi đua khen thưởng, an toàn vệ sinh lao động, thương lượng, đối thoại, ký kết thỏa ước lao động tập thể... Qua lớp tập huấn, các chủt tịch công đoàn cơ sở không chỉ trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công đoàn, mà còn được giải đáp kịp thời những vướng mắc từ hoạt động thực tiễn tại công đoàn cơ sở. Từ đó, giúp mỗi cán bộ nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn về hoạt động công đoàn, tích cực tham mưu, phối hợp, giải quyết những vấn đề liên quan nhằm xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./.

 

Quách Hương