Ngày 17/11/2021, tại UBND thị trấn Đình Lập, đại biểu HĐND 2 cấp huyện, thị trấn đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2021. Tham gia buổi tiếp xúc có đồng chí Lê Văn Thắng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trưởng đoàn đại biểu HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện trúng cử tại thị trấn Đình Lập.