Ngày 05/01/2022, UBND huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, công tác giáo dục và quốc phòng-an ninh huyện năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Thắng – Phó bí thư huyện ủy, CT UBND huyện, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban chỉ huy quân sự huyện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện, các Đồn biên phòng, đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã thị trấn và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn.

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021

Trong năm 2021, huyện Đình Lập đã triển khai tích cực các nhiệm vụ quốc phòng địa phương trong tình hình dịch bệnh Covid 19. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công tác quốc phòng địa phương của huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống dịch Covid-19 đạt nhiều kết quả. Sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện đã từng bước được củng cố, việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh luôn được huyện quan tâm chỉ đạo chặt chẽ; Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng được tăng cường. Trong năm qua, đã tổ chức tuyên truyền các quan điểm của Đảng, Nhà nước về linh vực Quốc phòng và thực hiện giáo dục quốc phòng-an ninh được 26 lần với 3500 lượt người tham gia. Tổ chức 02 lớp bòi dưỡng kiến thức QP&AN với quân số 135 người., vượt 12,5% kế hoạch. Cùng với đó, Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “Vững mạnh, rộng khắp”, Đảng viên trong lực lượng đạt gần 22%. Đồng thời, trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đã hoàn thành bàn giao 71 thanh niên cho các đầu mối nhận quân, đảm bảo 100% chỉ tiêu giao.