Ngày 14/1/2022, Hội Cựu chiến binh thị trấn Đình Lập đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là đơn vị được Hội Cựu chiến binh huyện chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm chung trong toàn huyện. Dự đại hội có lãnh đạo Hội CCB huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể thị trấn Đình Lập; Chủ tịch Hội CCB các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và 64 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 230 hội viên CCB trên địa bàn thị trấn.

Đại hội Hội Cựu chiến binh thị trấn Đình Lập

Nhiệm kỳ qua, Hội CCB thị trấn Đình Lập thường xuyên tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng và hội cấp trên tới toàn thể hội viên, vận động hội viên tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tập trung nâng cao nhận thức của hội viên, nêu cao tính gương mẫu trong công tác xây dựng và bảo vệ chế độ XHCN, tổ chức chăm lo cải thiện đời sống, giúp nhau xóa 09 nhà tạm, xóa 11 hộ nghèo là hội viên CCB. Cùng với đó. Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; vận động cán bộ, hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phối hợp tổ chức 08 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thu hút trên 400 lượt hội viên tham gia; khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, cho thu nhập cao. Để hội viên có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, Hội đã tín chấp với Ngân hàng CSXH huyện cho hơn 100 hộ hội viên vay số tiền trên 5 tỷ 600 triệu đồng đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhiệm kỳ 2022 – 2027, Hội CCB thị trấn Đình Lập đề ra mục tiêu phấn đấu trên 97% cán bộ, hội viên học tập Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội CCB Việt Nam và của cấp ủy địa phương; 100% chi hội và Hội CCB thị trấn hàng năm đạt Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 95% gia đình hội viên đạt gia đình văn hóa; phấn đấu mỗi năm xóa 01 hộ hội viên nghèo trở lên và không có hội viên mắc các tệ nạn xã hội…