Trong 02 ngày 29-30/3/2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đình Lập tổ chức tập huấn công tác cán bộ quân sự cơ sở năm 2022 lớp thứ 2 cho các đồng chí là Thôn đội trưởng Dân quân của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tập huấn công tác cán bộ quân sự cơ sở năm 2022

Trong thời gian tập huấn các đại biểu đã được truyền đạt các nội dung về phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và văn bản hướng dẫn thi hành; Thực hành điều lệnh đội ngũ; Tìm hiểu thêm về tính năng, tác dụng, thông số kỹ thuật cơ bản và cách sử dụng một số loại công cụ hỗ trợ Dân quân tự vệ được trang bị; Diễn tập tiểu đội, trung đội Dân quân tự vệ bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn; Luyện tập và thực hành kiểm tra bắn đạn thật súng Tiểu liên AK…. Thông qua hội nghị tập huấn nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ Thôn đội trưởng Dân quân nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương năm 2022. Đồng thời, nắm chắc những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên; phương pháp tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ và một số nội dung cơ bản về Điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật, chiến thuật để triển khai thực hiện thống nhất, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng địa phương trên địa bàn huyện./.

Bích Huệ

Trung tâm VHTT&TT Đình Lập