Nhằm hưởng ứng phong trào " Tết trồng cây", chương trình "trồng 1 tỷ cây xanh" tăng cương công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, chung tay bảo vệ môi trường, chiều ngày 06/4/2022, Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Chi cục Kiểm Lâm tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh và Công an huyện, Hạt Kiểm Lâm huyện Đình Lập tổ chức chương trình trồng cây xanh tại đồi khe Siểu, thôn Quang Hòa, xã Cường Lợi.