Ngày 8/5/2022, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức phát động “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân – Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình”. Lễ ra quân được tổ chức trực tuyến toàn quốc trong toàn ngành đến BHXH cấp tỉnh và huyện. Đây là lần thứ ba BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức lễ ra quân truyền thông phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên phạm vi toàn quốc.

Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

          Theo số liệu của BHXH Việt Nam, tính đến hết ngày 30/4/2022, số người tham gia BHXH trong cả nước đạt trên 16,6 triệu người, chiếm 33,6% lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 521.000 người so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, số người tham gia BHXH tự nguyện đạt gần 1,3 triệu người, tăng 152.000 người so với cùng kỳ năm trước; số người tham gia BHYT trên 85,8 triệu người, đạt tỷ lệ 86,8% dân số. Với chủ đề “BHXH – điểm tựa của bạn và gia đình”, mục tiêu của lễ ra quân là phấn đấu phát triển được 10.000 người tham gia BHXH tự nguyện trước, trong và sau lễ ra quân. BHXH, BHYT là hai trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội quốc gia nhằm đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định cuộc sống Nhân dân, thể hiện tính nhân văn của Nhà nước ta. Những năm qua, việc triển khai những chính sách này đã có nhiều kết quả tích cực, nổi bật là độ bao phủ BHXH, BHYT liên tục tăng và mở rộng. Sau lễ phát động đồng loạt trong cả nước, BHXH huyện Đình Lập phối hợp với Bưu điện huyện đã ra quân tuyên truyền để đưa chính sách BHXH, BHYT đến với người dân trên địa bàn. Với mục tiêu là hoàn thiện phát triển người tham gia, mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT toàn dân theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác BHXH, BHYT với lộ trình, giải pháp cụ thể, đặc biệt là có các chính sách hỗ trợ mức đóng để tạo đà cho người tham gia, nhất là với chính sách BHXH tự nguyện./.

 

T/h: Quách Hương