Ngày 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5 để thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) theo hình thức trực tuyến tới các điểm cầu trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đình Lập có đồng chí Đặng Văn Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và điểm cầu 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đình Lập

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa XIII. Theo đó, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị diễn ra từ ngày 04 - 10/5/2022, đã thảo luận một số nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực; báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa XIII cũng đã thông qua Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới"; Nghị quyết về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới".

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của kết quả của Hội nghị lần thứ 5, BCH Trung ương khóa XIII, ý kiến góp ý của nhân dân với các nội dung của kết luận Hội nghị. Đồng thời, tiếp tục tập trung tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, các sự kiện đối ngoại; tuyên truyền chương trình phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch Covid-19, tình hình an ninh trật tự…

 

Bích Huệ