Ngày 22/6/2022 UBND huyện Đình Lập phối hợp với trường chính trị Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trong thời gian 3 ngày từ ngày 22- 24/6/2022, 101 học viên là Đại biểu HĐND thuộc 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được nghe truyền đạt 6 nội dung gồm: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh Lạng Sơn, những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Chính quyền địa phương và đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã; Kỹ năng giám sát; Kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận của đại biểu hội đồng nhân dân; Kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND cấp xã; Kỹ năng thẩm tra của đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã trong tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết.

Thông qua lớp bồi dưỡng trang bị cho các đại biểu HĐND cấp xã những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong quá trình hoạt động, để từ đó vận dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu Hội đồng nhân dân, góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh đó, lớp bồi dưỡng còn là dịp để đại biểu HĐND cấp xã trên địa bàn huyện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân bầu, dân cử.

 

Lâm Xóm