Ngày 01/8/2022, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Đình Lập đã tổ chức Đại hội lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đặng Văn Lộc-Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Tô Thị Hiến-Phó chủ tịch thường trực UBND huyện, lãnh đạo một số Ban đảng huyện ủy, các cơ quan, đơn vị cùng 120 đại biểu chính thức của 18 cơ sở Đoàn trực thuộc đại diện cho gần 2000 ĐVTN trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2017-2022, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Đình Lập được triển khai toàn diện, nhiều mặt công tác của đoàn đã có sự chuyển biến tích cực như: Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên được chú trọng, các cấp bộ đoàn đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai các chủ trương, Chị thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, phát huy tốt phong trào hành động cách mạng, vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy tính năng động, sáng tạo của thanh niên trong phong trào xung kích , tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội. Nhiệm kỳ qua, Đoàn toàn huyện đã tổ chức xây dựng được 21 công trình thanh niên cấp huyện, 168 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, đề xuất được 1274 ý tưởng sáng kiến. Cùng với đó, tổ chức giới thiệu việc làm cho hơn 1500 ĐVTN, tư vấn hướng nghiệp cho trên 7300 học sinh, ĐVTN. Ngoài ra, đã giới thiệu 567 Đoàn viên ưu tú cho Đảng và được Đảng xem xét, kết nạp 331 Đoàn viên. Với phương châm “Đoàn kết-Tiên phong-Bản lĩnh-Sáng tạo”Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đình Lập lần thứ XXIV là Đại hội thể hiện niềm tin, trí tuệ và khát vọng của tuổi trẻ huyện nhà, nguyện góp sức trẻ và nhiệt huyết của tuổi trẻ thanh xuân để xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương, đất nước. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên thanh niên và các em thiếu nhi trong huyện hãy phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương đất nước và thành tích tự hào của tuổi trẻ Đình Lập, nỗ lực không ngừng trọng học tập, lao động, sáng tạo, xung kích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV đã đề ra, chung tay xây dựng quê hương Đình Lập ngày càng giàu đẹp, văn minh.