Ngày 15/9/2022, Chi bộ khối Dân vận và Hội Nông dân huyện Đình Lập đã tổ chức treo biển và bàn giao công trình “Thắp sáng đường thôn” tại thôn Pặn Ngọn và Pặn Giữa, xã Châu Sơn.