Ngày 22/9/2022, Thường trực HĐND huyện Đình Lập tổ chức phiên họp nghe giải trình về kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, xử lý người ngoài địa bàn đến cư trú, tạm trú trên địa bàn huyện; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện. Đồng chí Hoàng Xuân Thuận, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vi Văn Đông, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đồng chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Tô Thị Hiến, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo UBMTTQ, hai Ban HĐND huyện, Công an huyện, một số phòng chuyên môn và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Từ đầu năm đến nay, công tác quản lý người từ địa phương khác đến làm việc, lưu trú tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các hộ gia đình thuê công nhân đến lao động trên địa bàn huyện được thực hiện chặt chẽ. Công an huyện thường xuyên chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn đăng ký, quản lý cư trú, đảm bảo quản lý chặt chẽ về hộ khẩu; thực hiện tốt công tác quản lý, đăng ký tạm trú, tạm vắng; quản lý chặt chẽ đối với người từ địa phương khác đến lao động làm việc, lưu trú trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về cư trú. Từ đầu năm đến nay, đã tiến hành thực hiện đăng ký thường trú cho 112 hộ với 320 nhân khẩu, xóa đăng ký thường trú cho 53 hộ với 203 nhân khẩu, đăng ký tạm trú cho 59 hộ, tiếp nhận thông báo lưu trú với hơn 2.300 trường hợp.

Đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức thực hiện linh hoạt, hiệu quả, tăng cường tổ chức tuyên truyền pháp luật tại cấp xã và các cơ quan, đơn vị với nhiều hình thức đa dạng phong phú, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức trách nhiệm, tôn trọng, chấp hành Hiến pháp, pháp luật, tạo thói quen tự giác học tập pháp luật trong xã hội. Từ đầu năm đến nay, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện đã tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được gần 600 cuộc, với trên 30 nghìn lượt người nghe; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử của huyện trên 300 tin bài, chuyên mục pháp luật và nhiều lượt tuyên truyền lưu động tại các xã, thị trấn. Duy trì tủ sách pháp luật tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các trường học, các tủ sách thường xuyên được bổ sung sách mới và thay thế sách không còn hiệu lực. Các nhà trường quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh, từ đầu năm đến nay đã tổ chức trên 220 cuộc với hơn 26 nghìn lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham dự, qua đó góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong và ngoài trường học. Công tác hòa giải ở cơ sở được quan tâm; thường xuyên kiện toàn các tổ hòa giải, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ cho các hòa giải viên. Toàn huyện hiện có 113 tổ hòa giải với 649 hòa giải viên, trong 6 tháng đầu năm các tổ hòa giải đã hòa giải thành công được 41/95 vụ việc, đạt 43,15%; công tác xây dựng tổ hòa giải điểm hình tiên tiến tiếp tục được thực hiện và nhân rộng tại các xã, thị trấn.

Tại phiên họp, các đại biểu đã giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý đội ngũ lao động thời vụ đến làm thuê trên địa bàn huyện; giải pháp nâng cao chất lượng các tổ hòa giải ở cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho Nhân dân; hiệu quả hoạt động của các loại hình câu lạc bộ pháp luật, câu lạc bộ trợ giúp pháp lý; công tác khai thác, quản lý tủ sách pháp luật; tình hình triển khai thực hiện các Đề án phổ biến giáo dục pháp luật; việc khắc phục và giải pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện công tác quản lý cư trú, giáo dục pháp luật của các địa phương…

Đồng chí Hoàn Xuân Thuận, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, đồng chí Hoàn Xuân Thuận, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong thời gian tới Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; đề xuất các giải pháp đổi mới phương thức, nội dung tuyên truyền pháp luật phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn dân cư; chú trọng công tác tập huấn, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Đối với cơ quan Công an huyện, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phối hợp quản lý cư trú, nắm chắc tình hình di biến động dân cư, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” tại địa bàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

 

T/h: Bích Huệ