Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý

Ngày 02/10/2023, Huyện ủy Đình Lập phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ tổ chức mở lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức lớp thứ hai cho 72 cán bộ đối tượng 4 thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý

Trong thời gian học tập 05 ngày từ ngày 02/10 đến ngày 06/10, các học viên sẽ được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức vào một số chuyên đề như: Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Thực hiện chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn địa phương; Đổi  mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; Cải cách nền hành chính ở địa phương theo tinh thần  xây  dựng nhà nước kiến  tạo  phát  triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; Xây  dựng  và  phát  triển văn hoá, con người Việt Nam trong  giai  đoạn mới; Công  tác  phòng, chống  tham nhũng ở địa phương hiện nay; Công tác dân tộc, công tác tôn giáo ở địa phương hiện nay và một số chuyên đề, nội dung quan trọng khác. Ngoài ra, các học viên còn được tổ chức nghiên cứu thực tế và làm bài thu hoạch cuối khóa để làm cơ sở đánh giá chất lượng quá trình học tập.

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các đồng chí cán bộ quản lý cập nhật những kiến thức cơ bản đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác, từng bước gắn với chức danh, vị trí việc làm, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện./.

 

Thu Hiền