Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bồi dưỡng công tác Đảng, Đảng viên năm 2021

Bồi dưỡng công tác Đảng, Đảng viên năm 2021

 

      Ngày 06/10/2021, Ban Tổ chức Huyện ủy Đình Lập đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, đảng viên năm 2021, cho 78 đồng chí là  Bí thư, phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở huyện Đình Lập.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng công tác đảng, đảng viên năm 2021

      Trong thời gian 2 ngày từ ngày 06-07/10/2021, các đồng chí Bí thư, Phó bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở sẽ được nghiên cứu, tìm hiểu một số chuyên đề cơ bản về nghiệp vụ công tác Đảng như: Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ;  quán triệt triển khai Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và tiếp tục quán triệt triển khai Hướng dẫn số 09- HD/TU, ngày 29/5/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đáng giá chất lượng sinh hoạt chi bộ.