Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội nông dân ở cơ sở

Ngày 15/09/2021, ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Hội nông dân huyện tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho 60 cán bộ là các Phó Chủ tịch Hội nông dân và các chi Hội trưởng của một số thôn bản, khu dân cư trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện Đình Lập.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội nông dân ở cơ sở

Tại lớp bồi dưỡng các học viên đã được truyền đạt một số chuyên đề như: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Tổ chức Hội nông dân Việt Nam ở cơ sở; Một số nghiệp vụ công tác của cơ sở Hội. Qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác Hội cho các cán bộ Hội nông dân cơ sở, từ đó đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới đất nước trong giai đoạn hiện nay./.

 

Nông Tùng