Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Cấp bò dự án mô hình giảm nghèo năm 2020 tại xã Bính Xá

Ngày 6/11/2020 tại thôn Nà Lừa, xã Bính Xá, Đoàn kinh tế quốc phòng 338, Khu kinh tế quốc phòng Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Quân khu I đã tổ chức bàn giao bò giống cho 10 hộ dân trên địa bàn. Đây là chương trình thuộc Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo Khu kinh tế quốc phòng Mẫu Sơn, Lạng Sơn năm 2020.