Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công bố quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nông Trường Thái Bình

Ngày 15/4/2021, UBND huyện Đình Lập đã tổ chức công bố quy hoạch điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Nông Trường Thái Bình đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000.