Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Công bố quyết định về công tác cán bộ

Thực hiện theo Quyết định số 758 và 759 của Ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh Lạng Sơn về luân chuyển cán bộ, công chức, điều động và bổ nhiệm cán bộ, công chức, ngày 28/5/2021, Liên đoàn Lao động huyện Đình Lập đã tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.