Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

CỤM THI ĐUA 5 HUYỆN BIÊN GIỚI SƠ KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

Ngày 31/7/2023, UBND huyện Đình Lập tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng Cụm thi đua 5 huyện Biên giới 6 tháng đầu năm 2023 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 gồm huyện Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, Văn Lãng, Tràng Định.