Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại hội khuyến học xã Bính Xá lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 11/8/2023, Hội khuyến học xã Bính Xá đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã Bính Xá lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028

          Theo đó, xã Bính Xá hiện có 14 Chi hội khuyến học thôn, bản; 05 Chi hội khuyến học trường học và 01 Ban khuyến học cơ quan, đơn vị cấp xã với gần 700 hội viên tham gia. Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội khuyến học xã đã tập trung thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Công tác xây dựng và quản lý nguồn quỹ được quan tâm thực hiện tốt, tăng theo từng năm. Từ nguồn quỹ trên đã tổ chức trao tặng quà cho các giáo viên, học sinh có thành tích cao trong việc dạy và học. Cùng với việc khen thưởng học sinh giỏi Hội khuyến học xã luôn quan tâm đến hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó. Từ năm 2019 đến nay, Hội Khuyến học xã đã có 5 chương trình phối hợp “Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến năm 2028” được ký kết với Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã. Các chương trình phối hợp đã gắn nội dung phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng với các phong trào, cuộc vận động, đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong hội viên, đoàn viên và nhân dân. Đặc biệt, thực hiện chương trình phối hợp đã tạo điều kiện cho Hội Khuyến học xã gắn phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”; “Đơn vị học tập’’ và “Công dân học tập” tạo sự phối hợp đồng thuận cho hội Khuyến học xã, các chi hội thôn, bản, trường học, và người dân. Hội Khuyến học xã Bính Xá coi đây là những giải pháp tích cực để thực hiện vai trò nòng cốt trong tuyên truyền vận động, phối hợp, liên kết với các tổ chức đoàn thể và người dân tham gia thực hiện các mô hình học tập trên địa bàn. Đến nay, toàn xã có trên 87% số gia đình đạt danh hiệu gia đình học tập, gần 93% cộng đồng thôn học tập, đơn vị nhà trường học tập đạt 100%.