Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân

Ngày 11/11/2020, Ban chỉ đạo 138 thị trấn Nông Trường Thái Bình, huyện Đình Lập tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2020. Đây là diễn đàn được Công an huyện lựa chọn làm điểm để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các địa phương khác trong huyện.