Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Diễn tập chiến đấu xã Bắc Xa, Kiên Mộc trong khu vực phòng thủ năm 2022

Trong 02 ngày 29 và 30/8/2022, xã Bắc Xa và xã Kiên Mộc đã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Bắc Xa, Kiên Mộc năm 2022, được chia thành 3 giai đoạn, giai đoạn 1 chuyển xã vào trạng thái, tình trạng quốc phòng - an ninh, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Giai đoạn 2 tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành chiến đấu phòng thủ với nội dung đánh chiếm lại mục tiêu giải thoát con tin khi có gây rối bạo loạn. Tại cuộc diễn tập với các nội dung, đề mục đặt ra các thành phần tập đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong tác chiến phòng thủ, vận dụng linh hoạt các nội dung, tình huống, chiến thuật của lực lượng vũ trang xã. Phần xử lý các tình huống A2, Ban chỉ đạo diễn tập đã đưa ra một số tình huống gắn với những nhiệm vụ cụ thể của địa phương…trên cơ sở tình huống, các xã đã tiến hành vận hành cơ chế đảm bảo đúng trình tự, yêu cầu của Ban chỉ đạo huyện đề ra. Cuộc diễn tập nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, vai trò tham mưu của Quân sự, Công an, các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng - an ninh, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã và khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân. Đồng thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, gắn chặt giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Tại lễ bế mạc cuộc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Đình Lập đánh giá cao kết quả công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ của 02 xã. Đồng thời, đề nghị 02 xã cần phải tổ chức tổng kết đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm diễn tập một cách nghiêm túc đối với những vấn đề còn thiếu sót. Tiếp tục quán triệt và làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân, xác định tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị ở địa phương. Quán triệt, vận dụng tốt cơ chế lãnh đạo theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Bộ chính trị khóa X vào quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng-an ninh cũng như phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, hoàn thiện hệ thống kế hoạch của các cơ quan, ban, ngành, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với nhiệm vụ và tình hình của địa phương để sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Một số hình ảnh tại cuộc diễn tập