Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đình Lập Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh đối tượng 4

Sáng ngày 25/7/2022, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Đình Lập tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 cho gần 100 học viên là cán bộ, giáo viên của các đơn vị trường học; công chức, cán bộ không chuyên trách, đảng viên thuộc các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 25/7 đến hết ngày 28/7/2022, các học viên sẽ được nghiên cứu và học tập 9 chuyên đề gồm: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QPAN; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; về dân tộc, tôn giáo gắn với QPAN trong tình hình mới; nội dung cơ bản chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Luật Quốc phòng, an ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Luật Dự bị động viên; xây dựng, quản lý lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên; phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam… Kết thúc các chuyên đề, học viên được viết bài thu hoạch và cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4.

Qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho các học viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, các vấn đề diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, sẵn sàng làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ đó nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, đảng viên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

 

Bích Huệ

Trung tâm VHTT&TT Đình Lập