Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đình Lập tham gia Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về Chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ

Chiều ngày 12/7/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về Chuyển đổi số quốc gia và Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ Chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ. Tham gia tại điểm cầu huyện Đình Lập có đồng chí Tô Thị Hiến, phó chủ tịch UBND huyện. Các thành viên BCĐ chuyển đổi số huyện, thành viên tổ công tác triển khai đề án 06 huyện.

Toàn cảnh hội nghị

          6 tháng đầu năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung triển khai thực hiện Chuyển đổi số quốc gia và đạt được một số kết quả nổi bật. 100% các bộ, ngành, địa phương đã thiết lập, thường xuyên duy trì và phát triển hoạt động của các chuyên trang, chuyên mục về Chuyển đổi số trên Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương. Các nội dung đăng tải phong phú, đa dạng, tuyên truyền về Chuyển đổi số trong rất nhiều ngành, nghề, lĩnh vực, góp phần lan tỏa lĩnh vực Chuyển đổi số trong cộng đồng xã hội, mang lại tác động tích cực đến các tầng lớp Nhân dân.

Đối với Đề án 06, Chính phủ, các bộ, ngành địa phương cũng đã tập trung triển khai nhằm mục tiêu “Xây dựng nền hành chính văn minh, phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống tội phạm”. Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, nghị định chỉ đạo các bộ, ngành tập trung tổ chức thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư. Đến nay, các đơn vị đã rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa được 388/1.146 thủ tục hành chính. Có 15 bộ, cơ quan và 62/63 địa phương đã hoàn thành triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử (đạt 92,77%). Có 6 bộ, 26/63 địa phương xác nhận đã hoàn thành xây dựng chức năng Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

          Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ban, ngành, địa phương phải quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong thực hiện chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06; tập trung hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách cho chuyển đổi số quốc gia nói chung và Đề án 06 nói riêng; tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, chuyển từ thụ động sang chủ động; đẩy mạnh ứng dụng, triển khai các nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử…; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, ngành, địa phương nhằm tạo ra những giá trị mới; đẩy mạnh bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân; huy động nguồn lực cho chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06; tăng cường hợp tác quốc tế, nghiên cứu tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm các nước trên thế giới về chuyển đổi số; đẩy mạnh truyền thông tạo đồng thuận xã hội./.

Ngọc Lan