Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đình Lập tổng kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ

Ngày 7/2/2020, Ban chỉ huy quân sự, Công an huyện, Hạt kiểm lâm và các lực lượng bộ đội Biên phòng – Trạm ra đa – Nông lâm trường 461 đóng quân trên địa bàn huyện Đình Lập đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 77 ngày 12/7/2010 nay là Nghị định số 03 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng, Nghị định số 133 năm 2015 của Chính phủ và triển khai công tác phối hợp năm 2020.

Hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 77 ngày 12/7/2010

 nay là Nghị định số 03 năm 2019 của Chính phủ

 

Trong năm 2019, thực hiện quy chế phối hợp theo nghị định số 77 của Chính phủ nay là Nghị định số 03 năm 2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng luôn được quan tâm lãnh đạo thực hiện có hiệu quả. Các đơn vị đã chủ động trao đổi thông tin và xử lý kịp thời các vụ việc nên tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được duy trì và giữ vững tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội của huyện nhà phát triển. Kết quả, trong năm 2019, đã thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn và phối hợp phát động phong trào tập trung thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và xây dựng 04 mô hình thôn tự quản về an ninh trật tự cũng như duy trì hoạt động của 124 tổ an ninh, 124 tổ hòa giải ở các thôn bản, khu dân cư. Các đơn vị đã chủ động phối hợp tổ chức tuyên truyền ký cam kết phòng chống tội phạm, phòng chống các hành vi sai phạm về pháo đến 12/12 xã, thị trấn, tổ chức cho trên 6.600 hộ gia đình và gần 3.500 học sinh ký cam kết. Cùng với đó, các đơn vị còn làm tốt công tác tham mưu đề xuất các biện pháp giải quyết phù hợp trong đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động của các thế lực thù địch; đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp, nảy sinh, không để tạo ra điểm nóng, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Hội nghị cũng đã triển khai công tác phối hợp thực hiện Nghị định 03 của Chính phủ năm 2020, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến: Triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến quốc phòng an ninh; tổ chức tốt công tác nắm tình hình; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác cho nhân dân chủ động phòng ngừa, đấu tranh các luận điệu chống phá của thế lực thù địch; phối hợp chặt chẽ công tác đảm bảo an ninh trật tự cũng như đảm bảo công tác giao ban theo quy định.

UBND huyện Đình Lập tặng giấy khen cho các cá nhân tập thể có thành tích

trong thực hiện Nghị định số 03

 

Nhân dịp này UBND huyện Đình Lập đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Nghị định số 03 của Chính phủ năm 2019./.

 

T/h: Quách Hương

Trung tâm VH, TT&TT Đình Lập