Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Đình Lập

Ngày 23/5/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra tình hình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Cường Lợi, huyện Đình Lập và Dự án đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập.

 

Hiện nay, xã Cường Lợi, huyện Đình Lập đã đạt 16/19 tiêu chí; còn 03 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí về giao thông, thông tin và truyền thông, thu nhập. Tại cuộc họp các thành viên trong đoàn cùng lãnh đạo huyện, xã trao đổi, thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện hoàn thành sớm nhất các tiêu chí chưa đạt.

 

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế một số công trình tại xã Cường Lợi

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những cố gắng nỗ lực của huyện, xã trong thực hiện nông thôn mới; tuy nhiên, tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, nhất là giao thông nông thôn, người dân còn thiếu sự năng động, tự giác. Yêu cầu lãnh đạo huyện, xã tiếp tục tập trung toàn diện chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; trong đó, chú trọng phát triển các hình thức, mô hình sản xuất có hiệu quả, tập trung vào phát triển cây dược liệu và lâm nghiệp; tiến hành rà soát, củng cố, duy trì, nâng cao chất lượng đối với những tiêu chí đã đạt, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đối với các tiêu chí chưa đạt, quyết tâm đưa xã Cường Lợi đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

 

Trước đó, Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại một số công trình tại xã Cường Lợi.

 

Trong chương trình làm việc, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng Đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập.

 

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem quy hoạch Dự án đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải huyện Đình Lập

 

Dự án được UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 1299/QĐ-UBND, ngày 10/9/2013, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định 643/QĐ-UBND, ngày 24/4/2015. Dự án có tổng diện tích sử dụng đất 63,126ha được thực hiện tại Khuổi Nhương Nọi, thôn Bản Chuông, xã Đình Lập; đến nay, đã thi công được một số hạng mục như đường tuyến số 01, đường ống cấp nước sinh hoạt, kè trạm cân điện tử, san nền trạm cân; tuy nhiên, tiến độ còn chậm so với kế hoạch.

 

Sau khi đi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của các sở, ngành, huyện, xã, thôn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng công trình Bãi xử lý rác thải là rất cần thiết phục vụ cho nhu cầu chung của cả tỉnh; yêu cầu các sở, ngành có liên quan, UBND huyện cùng chủ đầu tư tiếp tục tổ chức thi công các hạng mục công trình như đường giao thông, điện, nước; rà soát, đánh giá các tiêu chuẩn, định mức của dự án như quy trình xử lý rác thải, công nghệ được áp dụng… đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; tiếp tục tăng cường tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của dự án, vận động nhân dân ủng hộ, phối hợp, tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện./.

 

Bích Diệp