Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
54/KH-UBND 16-12-2022 Kế hoạch khắc phục chỉ số cải cách hành chính chưa đạt điểm tối đa năm 2021
1027/UBND-TCKH 28-06-2022 Công văn v/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).
1578,1579/QĐ-UBND 28-06-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa phương quản lý tại xã Cường Lợi, huyện Đình Lập (02 hộ, 02 HS) - 196
1028/UBND-TCKH 28-06-2022 Công văn v/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.
1026/UBND-TCKH 28-06-2022 Công văn v/v tham gia ý kiến vào Dự thảo văn bản hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn việc trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN
200/TTr-UBND 23-06-2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT với UBND xã, thị trấn và Hội liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện
673/BC-UBND 23-06-2022 Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Công Thương năm 2022
1007/UBND-VP 23-06-2022 Công văn về việc cử đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ theo Đề án 1740
675/BC-UBND 23-06-2022 Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
1009/UBNd-VHTT 23-06-2022 V/v phối hợp tổ chức tập huấn viết, biên tập tin, bài; vận hành, quản trị, cập nhật nội dung trên Trang TTĐT, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 2022
670/BC-BCĐ 22-06-2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
668/BC-UBND 22-06-2022 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
666/BC-UBND 22-06-2022 Báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) 6 tháng đầu năm 2022
672/Bc-UBND 22-06-2022 Báo cáo Tình hình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, tâm lý xã hội trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi, chăm sóc và giáo dục trẻ em di cư
667/BC-UBND 22-06-2022 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TT ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới
198/KH-TCKH 22-06-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đơn vị giai đoạn 2021-2030"
993/UBND-GDĐT 21-06-2022 Góp ý dự thảo thực hiện giai đoạn 2 Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em MN, học sinh TH vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025.
1511..1518/QĐ-UBND 21-06-2022 Quyết định về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập (08 hộ, 09HS) - 185
971/UBND-LĐTBXH-DT 17-06-2022 CV góp ý đề xuất thực hiện nội dung trách nhiệm của địa phương theo quy định tại Thông tư số 01-2022-TT-UBDT
643/BC-UBND 17-06-2022 Báo cáo Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 6, phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2022 (gửi TTr tỉnh)
973/UBND-VP 17-06-2022 Công văn về việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
195/KH-UBND 17-06-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 2021 - 2025
974/UBND-GDĐT 17-06-2022 Công văn góp ý quy định cụ thể, hướng dẫn thực hiện và chuẩn bị hồ sơ đề nghị thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với tiêu chí trường học, giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025
609/TB-UBND 16-06-2022 Thông báo Kết quả hướng dẫn, trả lời ý kiến kiến nghị của bà Lô Bích Lộc tại phiên tiếp công dân ngày 13 tháng 6 năm 2022
941/UBND-GDĐT 14-06-2022 Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
940/UBND-GDĐT 14-06-2022 V/v rà soát, bổ sung giáo viên đi đào tạo văn bằng 2
934/UBND-NV 13-06-2022 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh kỳ I năm 2022
1460,1461,1462/QĐ-UBND 13-06-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trạm Y tế xã Châu Sơn, huyện Đình Lập - 167
191/KH-UBND 13-06-2022 Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp Mầm non, Tiểu học và THCS năm học 2022-2023
914/UBND-NN 10-06-2022 Công văn V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
600/Bc-UBND 10-06-2022 Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an ninh, an toàn trong lắp đặt, quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát tại UBND huyện Đình Lập
603/Bc-BCĐ 10-06-2022 Báo cáo tình hình kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2022
598/BC-UBND 10-06-2022 Báo cáo kết quả tải, cài đặt và thử nghiệm Chatbot "Trợ lý ảo - tỉnh Lạng Sơn" phục vụ Cán bộ, công chức, viên chức (tính đến ngày 09/6/2022)
915/UBND-VHTT 10-06-2022 V/v đăng ký tham gia khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dùng cuối
601/BC-UBND 10-06-2022 Báo cáo Kết quả thực hiện rà soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2021
599/BC-UBND 10-06-2022 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 Kỳ báo cáo: Tháng 6
916/UBND-KTHT 10-06-2022 Công văn v/v góp ý kiến đối với hồ sơ Báo cáo quy hoạch dự án: NMĐG Thăng Long 2 vào danh mục nguồn Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia (QH điện VIII).
906/UBND-VHTT 09-06-2022 Công văn đăng ký mua sắm trang thiết bị cho Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố
911/UBND-GDĐT 09-06-2022 Góp ý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
595/BC-UBND 09-06-2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
907/UBND-NV 09-06-2022 V/v rà soát thông tin danh sách bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức y tế trường học
188/KH-UBND 09-06-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025
593/BC-UBND 09-06-2022 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Báo cáo Đoàn kiểm tra theo Chương trình số 26/CTr-UBND ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
886/UBND-KTHT 07-06-2022 V/v tham gia ý kiến về rà soát quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp, thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Phục vụ cuộc họp CT, các PCT UBND tỉnh ngày 07/6/2022)
873/UBND-KTHT 06-06-2022 Công văn v/v góp ý nội dung dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến
862/UBND-TCKH 03-06-2022 Công văn v/v tham gia ý kiến dự thảo Công văn hướng dẫn ghi rõ nội dung các khoản thu tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND.
184/KH-UBND 03-06-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
182/KH-UBND 03-06-2022 Kế hoạch bảo đảm giao thông trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
867/UBND-VHTT 03-06-2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số tỉnh Lạng Sơn
864/UBND-TCKH 03-06-2022 Công văn v/v rà soát Đề án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX
865/UBND-NN 03-06-2022 Công văn v/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
861/UBND-KTHT 03-06-2022 Công văn v/v rà soát, lập danh mục nhà chung cư, khu chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại.
183/KH-UBND 03-06-2022 Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022
572/BC-UBND 03-06-2022 Báo cáo Tiến độ xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn huyện Đình Lập
866/UBND-NV 03-06-2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch công tác Thi đua - Khen thưởng; Biểu các tiêu chí thi đua, thang bảng điểm của Cụm các huyện biên giới
594/TB-UBND 02-06-2022 Thông báo về việc tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (Nghị định 161/2018/NĐ-CP) trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023
851/UBND-NV 02-06-2022 V/v đồng ý để viên chức liên hệ chuyển công tác (Vi Văn Hải)
568/BC-UBND 02-06-2022 Báo cáo kết quả tải, cài đặt và thử nghiệm Chatbot "Trợ lý ảo - tỉnh Lạng Sơn" phục vụ Cán bộ, công chức, viên chức (tính đến ngày 02/6/2022)
851/PA-UBND 02-06-2022 Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022
853/UBND-TCKH 02-06-2022 Công văn v/v tham gia ý kiến dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm toán độc lập dự án sử dụng vốn đầu tư công.
566/BC-UBND 02-06-2022 Báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộc 2019-2020 huyện Đình Lập
835/UBND-TCKH 31-05-2022 Công văn về việc kết quả xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập trong giai đoạn ổn định 05 năm (2022-2026)
551/Bc-UBND 31-05-2022 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa đối với nhà văn hóa thôn, sân thể thao xã trên địa bàn huyện Đình Lập
833/UBND-VHTT 31-05-2022 V/v Chỉ đạo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các nhà văn hóa thôn, khu phố; các sân thể thao xã trên địa bàn quản lý (đôn đốc lần 2)
839/UBND-TNMT 31-05-2022 Công văn V/v cung cấp thông tin về hiện trạng quản lý, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện
556/BC-UBND 31-05-2022 Báo cáo việc triển khai, áp dụng định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
560/BC-UBND 31-05-2022 Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
834/UBND-VHTT 31-05-2022 V/v cài đặt, sử dụng Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành tỉnh Lạng Sơn
840/UBND-TNMT 31-05-2022 Công văn V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện; biên chế công chức Địa chính - Môi trường cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
838/UBND-NN 31-05-2022 Công văn về việc góp ý dự thảo tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và mức vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM giai đoạn 2
1293,1294,1295,1296 31-05-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa phương quản lý tại xã Cường Lợi, huyện Đình Lập (04 hộ, 04 HS) - 153
178/KH-UBND 30-05-2022 Kế hoạch thực hiện Đề án "Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau" năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
553/BC-UBND 30-05-2022 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ
550/Bc-PCTT 30-05-2022 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
179/KH-UBND 30-05-2022 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 05 tháng 6, tháng hành động vì môi trường năm 2022 trên địa bàn huyện
832/UBNd-NN 30-05-2022 Công văn v/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2017/NĐ-CP
1285,1286,1287,1288/QĐ-UBND 30-05-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập (04 hộ, 04 HS) - 151
554/Bc-UBND 30-05-2022 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2022
548/BC-UBND 30-05-2022 Báo cáo Kết quả tổ chức, hoạt động của các trường Phổ thông dân tộc bán trú tại các xã vùng III chuyển về vùng I trên địa bàn huyện
540/BC-UBND 27-05-2022 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định pháp luật 6 tháng đầu năm 2022
175/KH-UBND 27-05-2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 2282/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030" trên đị
818/UBND-KTHT 26-05-2022 Công văn v/v góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định về phân loại và quản lý một số loại hình hạ tầng thương mại
821/UBND-NN 26-05-2022 Công văn v/v thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2023 trên địa bàn huyện Đình Lập
534/Bc-UBND 26-05-2022 Báo cáo kết quả triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện Đình Lập
1262,1263/QĐ-UBND 26-05-2022 Quyết định về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập
820/UBND-NN 26-05-2022 Công văn v/v Đề xuất dự án/ nhiệm vụ thực hiện Đề án phát triển ngành chế biến thủy sản trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2030
810/UBND-NV 25-05-2022 V/v tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức nhà nước
812/UBND-KTHT 25-05-2022 Công văn v/v đề nghị mở rộng mặt đường đoạn trung tâm xã Lâm Ca và xã Đồng Thắng thuộc dự án Đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30A
811/BCĐ 25-05-2022 Công văn thực hiện Luật PCTH thuốc lá và hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5; Tuần Lễ Quốc gia không thuốc lá 25 - 31/5/2022
815/UBND-TNMT 25-05-2022 Công văn V/v rà soát danh mục các dự án phải thu hồi đất; dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng vào mục đích khác năm 2022 trên địa bàn huyện
532/BC-UBND 25-05-2022 Báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của cơn mưa ngày 10/5/2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
526/BC-UBND 24-05-2022 Báo cáo số lượng, danh sách công chức tăng, giảm năm 2021
788/UBND-LĐTBXH-DT 24-05-2022 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em
527/BC-UBND 24-05-2022 Báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 02 năm thực hiện Nghị định số 66/2020 NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đình Lập
789/UBND-VHTT 24-05-2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch "Triển khai Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn"
779/UBND-VP 23-05-2022 Công văn về việc cử cán bộ tham gia khóa bồi dưỡng về công tác bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ và bảo hộ công dân
173/KH-UBND 23-05-2022 Kế hoạch tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, hợp tác xã năm 2022
495/BC-TCT 20-05-2022 Báo cáo kết quả triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tháng 5 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6 năm 2022
509/Bc-UBND 19-05-2022 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
510/Bc-UBND 19-05-2022 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện việc áp dụng công nghệ lớp vật liệu tái chế nguội tại chỗ dùng cho kết cấu áo đường ôtô