Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
226/UBND-TNMT 23-02-2021 V/v tham gia ý kiến đối với đề xuất dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng hồ Khuổi In (lần 2)
225/UBND-NV 23-02-2021 Văn bản đề nghị ban hành Nghị quyết công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện
53/KH-BCĐ 23-02-2021 Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Đình Lập
35/UBND-BCHQS 11-01-2021 Công văn về việc đăng ký mua và thuê máy bắn pháo hoa”
30/UBND-NV 08-01-2021 Văn bản góp ý tham gia đánh giá, xếp loại đối với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc UBND huyện năm 2020
31/UBND-TNMT 08-01-2021 V/v cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến diện tích đất có tranh chấp về quyền sử dụng đất và ý kiến đối với yêu cầu của nguyên đơn (vụ ông Bế Văn Lỵ, xã Lâm Ca)
23/UBND-KTHT 08-01-2021 V/v Góp ý tham gia dự thảo Chương trình tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021-2025
25/UBND-NN 08-01-2021 Công văn V/v đôn đốc thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020 (lần 2)
01/TTr-UBND 08-01-2021 Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích Nhà bia di tích đèo Khau Háy, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn
21/UBND-BQL 08-01-2021 Công văn V/v đề nghị tham gia ý kiến thẩm định nội dung bia di tích đèo Khau Háy, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập
02/TTr-UBND 08-01-2021 Tờ trình về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình
24/UBND-TCKH 08-01-2021 V/v tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
27/UBND-NV 08-01-2021 Về việc lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan
02/TTr-UBND 08-01-2021 Tờ trình về việc đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg “về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình
28/UBND-VP 08-01-2021 Công văn về việc tổ chức hội đàm tại Mốc 1280
07/Bc-UBND 08-01-2021 Báo cáo số lượng chất lượng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020
22/UBNd-BQL 08-01-2021 Công văn V/v đề nghị tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Nhà bia di tích đèo Khau Háy, xã Kiên Mộc, huyện Đình Lập
06/Bc-UBND 07-01-2021 Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND
02/KH-UBND 07-01-2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, chúc Tết và viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
20/UBND-VP 07-01-2021 Đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2021
17/UBND-LĐTBXH-DT 07-01-2021 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 (Tàng văn Phù)
18/UBNd-TCKH 07-01-2021 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020
04/KH-UBND 07-01-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 48 của HĐND tỉnh về sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện
03/Kh-BCĐ 07-01-2021 Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các Ngày kỷ niệm, sự kiện quan trọng năm 2021 trên địa bàn huyện Đình Lập
19/HĐBT 07-01-2021 V/v Xử lý ý kiến sau niêm yết công khai Phương án BT, HT, TĐC Dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
01/KH-UBND 07-01-2021 Trích yếu Kế hoạch tổ chức Lễ đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương huyện Đình Lập năm 2021
03/BC-UBND 06-01-2021 báo cáo xử lý vi phạm hành chính năm 2020
04/Bc-UBND 06-01-2021 Báo cáo Về tình hình triển khai thực hiện bảo hiểm công trình theo quy định tại Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh
13/UBND-TCKH 06-01-2021 Công văn về việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021
11/UBND-KTHT 06-01-2021 Công văn về việc rà soát kinh phí Đề án 2016-2020, đăng ký danh mục Đề án GTNT các tuyến đường trục xã năm 2021
12/UBND-KTHT 06-01-2021 Công văn về việc góp ý kiến khảo sát, nghiên cứu, bổ sung quy hoạch 02 dự án Nhà máy điện gió Chi Lăng và Nhà máy điện gió Ái Quốc trên địa bàn tỉnh
16/UBND-TTPTQĐ 06-01-2021 Công văn V/v tận dụng lại máy bơm và trạm biến áp công trình Di chuyển Trạm bơm cấp nước thô thị trấn Đình Lập thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn
10/UBND-|TCKH 06-01-2021 Công văn về việc đôn đốc thực hiện đánh giá thực trạng, xác định mục tiêu, đề xuất nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050
14/UBND-NV 06-01-2021 Văn bản đề nghị các xã, thị trấn đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021
02/BC-UBND 06-01-2021 Báo cáo giải trình một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triến sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện theo Quyết định 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 giai đoạn 2017-2019
09/UBND-TCKH 06-01-2021 Công văn về việc giao thực hiện 19 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
15/UBND-NN 06-01-2021 Công văn về việc ứng phó với không khí lạnh rét đậm, rét hại, gió mùa Đông Bắc
08/UBND-VP 05-01-2021 V/v tiếp tục xem xét, giải quyết đơn của ông Nông Quốc Phòng
03/UBND-TP 04-01-2021 Rà soát, bố trí, sử dụng chức danh công chức Tư pháp – Hộ tịch trên địa bàn huyện Đình Lập
05/UBND-VP 04-01-2021 Công văn xin ý kiến chỉ đạo thư trao đổi của huyện Ninh Minh
01/UBND-NV 04-01-2021 Văn bản Báo cáo danh sách cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu đúng tuổi năm 2021
07/UBND-NV 04-01-2021 Công văn về việc thực hiện đánh giá, chấm điểm kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên năm 2020
04/UBND-NV 04-01-2021 Đôn đốc các cơ quan, đơn vị chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020
06/UBND-NV 04-01-2021 Về việc đề nghị báo cáo tình hình tổ chứ, hoạt động và quản lý quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2020
02/UBND-TCKH 04-01-2021 Công văn V/v tham gia ý kiến về dự thảo dự thảo Công văn hướng dẫn thực hiện dự toán NSNN năm 2021
44/UBND-NV 16-04-2020 V/v báo cáo số liệu biên chế phục vụ xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2021
418/UBND-NV 15-04-2020 V/v đăng ký cử cán bộ tham gia bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp huyện do Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức năm 2020
226/BC-UBND 15-04-2020 Báo cáo số liệu thu, chi tháng 3, ước thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2020 huyện Đình Lập
419/UBND-GDĐT 15-04-2020 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch tổ chức dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 năm học 2019-2020
416/UBND-KTHT 15-04-2020 Công văn V/v thực hiện di chuyển cột điện, cột viễn thông để chỉnh trang đô thị thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập.
227/BC-UBND 15-04-2020 Báo cáo Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập (Ngày 15/4/2020)
414/UBND-BCHQS 15-04-2020 V/v góp ý kiến Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định 13/2014/NĐ-CP
415/UBND-TCKH 15-04-2020 Công văn V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 10/2014/QĐ-TTg
413/HĐTD 14-04-2020 V/v cung cấp tài liệu để phục vụ kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019 vòng 2
224/BC-UBND 14-04-2020 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng tháng 4
409/UBND-VHTT 13-04-2020 V/v tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7 và Hội Sách online chào mừng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 7
219/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo Ban thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Đề án công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã
410/UBND-VHTT 13-04-2020 V/v sử dụng file âm thanh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
210/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo thực hiện các chế độ chính sách năm 2019, 2020, dự kiến dự toán năm 2021 trên địa bàn huyện Đình Lập
218/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo đánh giá phân định các xã, thôn vùng Dân tộc thiểu số và Miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025
223/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo tình hình thực hiện thi công xây dựng công trình khắc phục ô nhiễm môi trường, cải tạo thành khuân viên cây xanh thị trấn Đình Lập
405/UBND-NV 13-04-2020 V/v nộp hồ sơ dự thi nâng ngạch công chức chuyên viên và tương đương; thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp kế toán viên năm 2020
400/UBND-VP 13-04-2020 Về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19
220/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19
4/UBND-TCKH 13-04-2020 Công văn V/v lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết
213/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 144-KL/TW, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X)
221/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2017/QH13 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập
406/HD-HĐTĐKT 13-04-2020 Hướng dẫn khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
402/UBND-VHTT 13-04-2020 V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tínngưỡng, tôn giáo
412/UBND-KTHT 13-04-2020 Công văn V/v góp ý dự thảo Dự thảo Hướng dẫn triẻn khai thực hiện một số Điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng
408/UBND-TP 13-04-2020 Về việc phối hợp triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020
209/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo thực hiện các chế độ chính sách của tỉnh ban hành năm 2019, 2020 huyện Đình Lập
404/UBND-VHTT 13-04-2020 V/v triển khai thực hiện công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện
407/UBND-VP 13-04-2020 VV dong y tiep nhan khau trang y te phong chong dich Covid -19
179/TB-UBND 13-04-2020 Thông báo Kết quả chấm phúc khảo bài thi tuyển viên chức vòng 01 kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019
212/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáoTổng kết công tác quỹ xã hội, quỹ từ thiện năm 2019
211/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo phối hợp xây dựng báo cáo thi hành chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo
176/TB-UBND 13-04-2020 Thông báo Kết luận phiên họp UBND huyện thường kỳ tháng 04 năm 2020 (ngày 10/4/2020)
401/UBND-GDĐT 13-04-2020 V/v góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2025
216/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo Tình hình quản lý và hoạt động cửa khẩu phụ Bản Chắt Quí I. 2020
214/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập (Ngày 13/4/2020)
207/UBND-BQL 13-04-2020 Báo cáo tình hình thi công công trình Khắc phục ô nhiễm môi trường cải tạo thành khuôn viên cây xanh thị trấn Đình Lập
403/UBND-VHTT 13-04-2020 V/v xây dựng báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X);
215/BC-UBND 13-04-2020 Báo cáo tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tuần thứ I tháng 4 năm 2020 trên địa bành uyện Đình Lập (Tính từ ngày 03/4 đến 10/4/2020)
206/BC-UBND 12-04-2020 Báo cáo Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập (Ngày 12/4/2020)
206/BC-UBND 11-04-2020 Báo cáo Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập (Ngày 11/4/2020
202/BC-UBND 10-04-2020 Báo cáo Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tuần thứ II tháng 04 năm 2020 trên địa bàn huyện Đình Lập (Tính từ ngày 03/04/2020 đến hết ngày 10/04/2020)
204/BC-UBND 10-04-2020 Báo cáo Công tác kiểm tra tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành để phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập (Ngày 10/4/2020)
399/UBND-TP 10-04-2020 V/v phối hợp thực hiện Báo cáo tổng kết thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý trong các Chương trình giảm nghèo
121/KH-BCĐ 10-04-2020 Kế hoạch Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 74/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015 - 2020
397/UBND-TNMT 10-04-2020 V/v niêm yết công khai phương án sử dụng đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về cho địa phương quản lý tại xã Bính Xá, huyện Đình Lập
203/BC-UBND 10-04-2020 Báo cáo Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2020
398/UBND-TP 10-04-2020 V/v cung cấp thông tin, phản ánh về vướng mắc, hạn chế của hệ thống pháp luật
120/KH-UBND 10-04-2020 Kế hoạch Hành động thực hiện Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 huyện Đình Lập
180/TB-HĐKTSH 10-04-2020 Thông báo Thí sinh đủ điều kiện, hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch tiếp nhận vào công chức cấp xã không qua thi tuyển năm 2020
201/BC-UBND 09-04-2020 Báo cáo Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình 3 Phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và Chương trình 5 tăng cường quản lý vốn đầu tư công; nâng cao hiệu lực, hiểu quả quản lý nhà nước lĩnh vực ngành thuộc Chương trình số 22/CTr
393/UBND-NV 09-04-2020 V/v giới thiêu điển hình tiên tiến tiêu biểu của đơn vị
200/BC-UBND 09-04-2020 Báo cáo rà soát, đánh giá hiện trạng công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ năm 2020
395/UBND-VP 09-04-2020 Công văn Về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch COVID-19 trên địa tỉnh Lạng Sơn
392/UBND-LĐTBXH-DT 09-04-2020 V/v rà soát, báo cáo số liệu, lập danh sách người có công, hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19