Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
54/KH-UBND 16-12-2022 Kế hoạch khắc phục chỉ số cải cách hành chính chưa đạt điểm tối đa năm 2021
217/KH-UBND 05-08-2022 Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022
1237/BCĐ 05-08-2022 Về việc kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn và các sản phẩm từ lợn qua biên giới
2136/QĐ-UBND 04-08-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất (hộ bà Hoàng Thị Thu - đất ở thị trấn Đình Lập) - 250
2029,2030,2031,2032/QĐ-UBND 28-07-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập (04 hộ, 04 HS) - 238
2043...2059 28-07-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện Hạng mục Lòng hồ Bản Lải phạm vi thôn Pò Phát, xã Bính Xá (lần 14), thuộc Hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Hồ chứa nước Bản Lải giai đoạn 1, tỉnh Lạng Sơn - 220
2033,2034,2035/QĐ-UBND 28-07-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại xã Châu Sơn, huyện Đình Lập (03 hộ, 04HS) - 236
2026,2027,2028/QĐ-UBND 28-07-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập (03 hộ, 03 HS) - 237
2040/QĐ-UBND 28-07-2022 Quyết định Về việc giao đất cho hộ ông Bế Văn Tận và bà Chu Thị Đức để sử dụng vào mục đích đất rừng sản xuất (01 HS - xã Bính Xá) - 235
212/KH-UBND 26-07-2022 Kế hoạch mở lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức về Chuyển đổi số
1953/QĐ-UBND 22-07-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trụ sở Công an thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn - 230
1954/QĐ-UBND 22-07-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trụ sở Công an xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn - 228
883/BC-UBND 21-07-2022 Báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký chỉ tiêu thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2022
1931/QĐ-UBND 19-07-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất do người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất để mở rộng Trường THCS xã Đình Lập (Hộ ông Phương Văn Tằng - xã Đình Lập) - 224
208/KH-UBND 18-07-2022 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)
1906,1907,1908/QĐ-UBND 15-07-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa phương quản lý tại xã Cường Lợi, huyện Đình Lập (03 hộ, 03 HS) - 218
08/NQ-HĐND 15-07-2022 Nghị quyết về việc Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án và phương án bố trí vốn kế hoạch đầu tư công năm 2022
06/NQ-HĐND 15-07-2022 Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai và đường nhánh kết nối nội thị thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập (giai đoạn I - bao gồm cả bãi đổ thải)
11/NQ-HĐND 15-07-2022 Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập năm 2023
09/NQ-HĐND 15-07-2022 Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022
1905/QĐ-UBND 15-07-2022 Quyết định Về việc giao đất cho hộ ông Hoàng Trung Tình và bà Nông Thị Tình để sử dụng vào mục đích đất rừng sản xuất (đất Cty trả về tại thị trấn Đình Lập) - 219
07/NQ-HĐND 15-07-2022 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị kéo dài (Km55+240 - Km57+230/QL4B) và Khu đô thị phía Đông 2
05/NQ-HĐND 15-07-2022 Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022
10/NQ-HĐND 15-07-2022 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021
869/BC-TCT 14-07-2022 Báo cáo kết quả triển khai Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" tháng 7 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8 năm 2022
206/KH-UBND 13-07-2022 Kế hoạch cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
1779/QĐ-UBND 08-07-2022 Quyết định về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến cho các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022
205/KH-UBND 07-07-2022 Kế hoạch triển khai công tác quản lý cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm của huyện năm 2022
203/KH-UBND 07-07-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện tuyên truyền Luật Trẻ em và phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em năm 2022
204/KH-UBND 07-07-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025 trên địa bàn huyện Đình Lập
1065/UBND-VP 05-07-2022 Công văn góp ý dự thảo Chiến lược Quốc gia phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030
1062/UBND-KTHT 05-07-2022 V/v góp ý đối với các dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV và rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.
824/Bc-UBND 05-07-2022 Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy trong tình hình mới
1063/UBND-KTHT 05-07-2022 V/v góp ý đối với các dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với tủ phân phối điện áp 6 kV và rơle bảo vệ rò điện điện áp đến 1140 V phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò.
1057/UBND-KTHT 04-07-2022 Công văn v/v tổ chức "Tuần lễ mua sắm huyện Đình Lập năm 2022"
1056/UBNd-TCKH 04-07-2022 Công văn v/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.
1578,1579/QĐ-UBND 28-06-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao về địa phương quản lý tại xã Cường Lợi, huyện Đình Lập (02 hộ, 02 HS) - 196
1028/UBND-TCKH 28-06-2022 Công văn v/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính.
1026/UBND-TCKH 28-06-2022 Công văn v/v tham gia ý kiến vào Dự thảo văn bản hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn việc trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN
1027/UBND-TCKH 28-06-2022 Công văn v/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).
1007/UBND-VP 23-06-2022 Công văn về việc cử đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết và triển khai nhiệm vụ theo Đề án 1740
675/BC-UBND 23-06-2022 Báo cáo công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
1009/UBNd-VHTT 23-06-2022 V/v phối hợp tổ chức tập huấn viết, biên tập tin, bài; vận hành, quản trị, cập nhật nội dung trên Trang TTĐT, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở năm 2022
200/TTr-UBND 23-06-2022 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT với UBND xã, thị trấn và Hội liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện
673/BC-UBND 23-06-2022 Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm ngành Công Thương năm 2022
666/BC-UBND 22-06-2022 Báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) 6 tháng đầu năm 2022
672/Bc-UBND 22-06-2022 Báo cáo Tình hình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, tâm lý xã hội trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi, chăm sóc và giáo dục trẻ em di cư
667/BC-UBND 22-06-2022 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TT ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới
198/KH-TCKH 22-06-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đơn vị giai đoạn 2021-2030"
670/BC-BCĐ 22-06-2022 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
668/BC-UBND 22-06-2022 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
1511..1518/QĐ-UBND 21-06-2022 Quyết định về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập (08 hộ, 09HS) - 185
993/UBND-GDĐT 21-06-2022 Góp ý dự thảo thực hiện giai đoạn 2 Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em MN, học sinh TH vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025.
643/BC-UBND 17-06-2022 Báo cáo Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 6, phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2022 (gửi TTr tỉnh)
973/UBND-VP 17-06-2022 Công văn về việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quy chế làm việc của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
195/KH-UBND 17-06-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 2021 - 2025
974/UBND-GDĐT 17-06-2022 Công văn góp ý quy định cụ thể, hướng dẫn thực hiện và chuẩn bị hồ sơ đề nghị thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với tiêu chí trường học, giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025
971/UBND-LĐTBXH-DT 17-06-2022 CV góp ý đề xuất thực hiện nội dung trách nhiệm của địa phương theo quy định tại Thông tư số 01-2022-TT-UBDT
609/TB-UBND 16-06-2022 Thông báo Kết quả hướng dẫn, trả lời ý kiến kiến nghị của bà Lô Bích Lộc tại phiên tiếp công dân ngày 13 tháng 6 năm 2022
941/UBND-GDĐT 14-06-2022 Góp ý dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
940/UBND-GDĐT 14-06-2022 V/v rà soát, bổ sung giáo viên đi đào tạo văn bằng 2
1460,1461,1462/QĐ-UBND 13-06-2022 Quyết định Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trạm Y tế xã Châu Sơn, huyện Đình Lập - 167
191/KH-UBND 13-06-2022 Kế hoạch tuyển sinh đầu cấp Mầm non, Tiểu học và THCS năm học 2022-2023
934/UBND-NV 13-06-2022 Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh kỳ I năm 2022
598/BC-UBND 10-06-2022 Báo cáo kết quả tải, cài đặt và thử nghiệm Chatbot "Trợ lý ảo - tỉnh Lạng Sơn" phục vụ Cán bộ, công chức, viên chức (tính đến ngày 09/6/2022)
915/UBND-VHTT 10-06-2022 V/v đăng ký tham gia khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dùng cuối
601/BC-UBND 10-06-2022 Báo cáo Kết quả thực hiện rà soát, ngăn ngừa xung đột lợi ích theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2021
599/BC-UBND 10-06-2022 Báo cáo tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 Kỳ báo cáo: Tháng 6
916/UBND-KTHT 10-06-2022 Công văn v/v góp ý kiến đối với hồ sơ Báo cáo quy hoạch dự án: NMĐG Thăng Long 2 vào danh mục nguồn Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia (QH điện VIII).
914/UBND-NN 10-06-2022 Công văn V/v tham gia ý kiến đối với Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
600/Bc-UBND 10-06-2022 Báo cáo công tác bảo vệ bí mật nhà nước và bảo đảm an ninh, an toàn trong lắp đặt, quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát tại UBND huyện Đình Lập
603/Bc-BCĐ 10-06-2022 Báo cáo tình hình kết quả công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2022
907/UBND-NV 09-06-2022 V/v rà soát thông tin danh sách bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với viên chức y tế trường học
188/KH-UBND 09-06-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025
593/BC-UBND 09-06-2022 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 (Báo cáo Đoàn kiểm tra theo Chương trình số 26/CTr-UBND ngày 28/5/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn)
906/UBND-VHTT 09-06-2022 Công văn đăng ký mua sắm trang thiết bị cho Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố
911/UBND-GDĐT 09-06-2022 Góp ý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
595/BC-UBND 09-06-2022 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 6 tháng đầu năm năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
886/UBND-KTHT 07-06-2022 V/v tham gia ý kiến về rà soát quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp, thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Phục vụ cuộc họp CT, các PCT UBND tỉnh ngày 07/6/2022)
873/UBND-KTHT 06-06-2022 Công văn v/v góp ý nội dung dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến
182/KH-UBND 03-06-2022 Kế hoạch bảo đảm giao thông trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
867/UBND-VHTT 03-06-2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số tỉnh Lạng Sơn
864/UBND-TCKH 03-06-2022 Công văn v/v rà soát Đề án Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX
865/UBND-NN 03-06-2022 Công văn v/v góp ý dự thảo Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
861/UBND-KTHT 03-06-2022 Công văn v/v rà soát, lập danh mục nhà chung cư, khu chung cư thuộc diện phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại.
183/KH-UBND 03-06-2022 Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022
572/BC-UBND 03-06-2022 Báo cáo Tiến độ xây dựng kế hoạch và phương án thực hiện cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước trên địa bàn huyện Đình Lập
866/UBND-NV 03-06-2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch công tác Thi đua - Khen thưởng; Biểu các tiêu chí thi đua, thang bảng điểm của Cụm các huyện biên giới
862/UBND-TCKH 03-06-2022 Công văn v/v tham gia ý kiến dự thảo Công văn hướng dẫn ghi rõ nội dung các khoản thu tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 19/2021/NQ-HĐND.
184/KH-UBND 03-06-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
568/BC-UBND 02-06-2022 Báo cáo kết quả tải, cài đặt và thử nghiệm Chatbot "Trợ lý ảo - tỉnh Lạng Sơn" phục vụ Cán bộ, công chức, viên chức (tính đến ngày 02/6/2022)
851/PA-UBND 02-06-2022 Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022
853/UBND-TCKH 02-06-2022 Công văn v/v tham gia ý kiến dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh thực hiện công tác kiểm toán độc lập dự án sử dụng vốn đầu tư công.
566/BC-UBND 02-06-2022 Báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện chính sách dân tộc 2019-2020 huyện Đình Lập
594/TB-UBND 02-06-2022 Thông báo về việc tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP (Nghị định 161/2018/NĐ-CP) trong các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm học 2022 - 2023
851/UBND-NV 02-06-2022 V/v đồng ý để viên chức liên hệ chuyển công tác (Vi Văn Hải)
556/BC-UBND 31-05-2022 Báo cáo việc triển khai, áp dụng định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt
560/BC-UBND 31-05-2022 Báo cáo về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
834/UBND-VHTT 31-05-2022 V/v cài đặt, sử dụng Trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành tỉnh Lạng Sơn
840/UBND-TNMT 31-05-2022 Công văn V/v góp ý dự thảo Hướng dẫn của UBND tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện; biên chế công chức Địa chính - Môi trường cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn