Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
612/UBND-TCKH 27-04-2022 Công văn V/v góp ý dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về mua sắm tập trung, phân công đơn vị danh mục mua thực hiện mua sắm tập trung
600/UBND-GDĐT 27-04-2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch "Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
603/UBND-GDĐT 27-04-2022 Công văn V/v góp ý dự thảo Dự án "Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025"
614/UBND-NN 27-04-2022 Công văn góp ý dự thảo Nghị quyết về cải tạo rừng sản xuất là rừng tự nhiên nghèo kiệt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025
601/UBND-KTHT 27-04-2022 Công văn V/v tham gia ý kiến tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2022 (kỳ 2) (ngày 27 tháng 4 năm 2022)
617/UBND-NV 27-04-2022 V/v báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký chỉ tiêu thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ
610/UBND-NV 27-04-2022 V/v xin ý kiến đối tượng được hưởng trợ cấp một lần theo Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020
498/TB-UBND 27-04-2022 Thông báo Kết quả tiếp công dân định kỳ đợt 02 tháng 4 năm 2022
620/UBND-GDĐT 27-04-2022 V/v giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022
613/UBND-NN 27-04-2022 Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 29/2018/TT-BNNPTNT về biện pháp lâm sinh
435/BC-UBND 26-04-2022 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2022 ( tính đến ngày 21/4/2022)
599/UBND-KTHT 26-04-2022 Công văn V/v điều chỉnh một số công việc thuộc công trình Đập, mương Nà Phát, thôn Quyết Tiến, xã Bính Xá, huyện Đình Lập.
593/UBND-TNMT 26-04-2022 Công văn V/v cung cấp số liệu báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất sửa đổi các Luật thuế
597/UBND-KTHT 26-04-2022 Công văn góp ý đối với Dự thảo Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Kế hoạch tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lạng Sơn năm 2022
590/UBND-KTHT 26-04-2022 Công văn gắn thẻ thu phí điện tử không dừng và triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng tại tất cả các trạm thu phí trên tuyến cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn và trạm thu phí tại Km93+160/Quốc lộ 1
695/UBND-TNMT 26-04-2022 Công văn V/v góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật Khoáng sản (sửa đổi)
434/BC-UBND 26-04-2022 Báo cáo Kết quả thực hiện làm đường giao thông nông thôn Tháng 4 năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập
598/UBND-LĐTBXH-DT 26-04-2022 V/v góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Lạng
592/UBND-TNMT 26-04-2022 Công văn V/v hưởng ứng, tham gia Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ VI
596/UBND-KTHT 26-04-2022 Công văn về việc tổ chức "Tuần lễ mua sắm huyện Đình Lập năm 2022"
146/KH-UBND 26-04-2022 Kế hoạch cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Đình Lập
582/UBND-KTHT 22-04-2022 Công văn tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo TTATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30/4, 01/5/2022, huyện Đình Lập
580/UBND-NV 22-04-2022 Công văn V/v đề nghị hướng dẫn thực hiện tiếp nhận vào làm công chức đối với Hiệu trưởng đơn vị trường học được bổ nhiệm trước ngày 01/7/2020
583/UBND-KTHT 22-04-2022 Công văn cung cấp thông tin nội dung, số liệu phục vụ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh về Đề án xây dựng NTM tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
581/UBND-TNMT 22-04-2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗtrợ, tái định cưkhi Nhànước thu hồi đất
579/UBND-VP 22-04-2022 V/v tham gia ý kiến dự thảo Báo cáo định hướng quy hoạch tỉnh Lạng Sơn (bước 1)
423/BC-UBND 21-04-2022 Báo cáo đánh giá việc thực thi Thông tư số 04/2014/TT-BLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
574/UBND-VP 21-04-2022 Công văn góp ý dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 05/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
572/UBND-VHTT 21-04-2022 Công văn V/v tăng cường kiểm tra, rà soát, xây dựng quy chế quản lý, sử dụng, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở các cấp
424/BC-UBND 21-04-2022 Báo cáo kết quả thực hiện phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"
575/UBND-LĐTBXH-DT 21-04-2022 Công văn V/v phối hợp rà soát xác định danh sách các đối tượng được giảm giá nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19
573/UBND-LĐTBXH-DT 21-04-2022 Công văn V/v đề nghị giải quyết chế độmai táng phí theo Quyết định số62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011
571/UBND-VHTT 21-04-2022 Công văn V/v tổng hợp kết quả rà soát, triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh
558/UBND-TNMT 20-04-2022 Công văn V/v góp ý hồ sơ dự thảo Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
556/UBND-KTHT 20-04-2022 Công văn Ý kiến góp ý dự thảo Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo TTATGTvà chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh
559/UBND-KTHT 20-04-2022 Công văn góp ý dự thảo báo cáo rà soát quy trình điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp, thành lập cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
557/UBND-KTHT 20-04-2022 CV góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quyết định 221/QĐ-TTg
550/UBND-LĐTBXH-DT 19-04-2022 Công văn V/v dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho người lao động.
547/UBND-NV 19-04-2022 V/v đồng ý tiếp nhận viên chức (Sầm Thị Thiên)
139/KH-UBND 19-04-2022 Kế hoạch Tổ chức thi và kết thúc năm học 2021-2022
415/BC-UBND 19-04-2022 Báo cáo quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2021 do tỉnh quản lý
541/UBND-VP 18-04-2022 Công văn Về việc Thăm và làm việc của đồng chí Chủ tịch UBND huyện đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đình Lập
533/UBND-NV 15-04-2022 Công văn V/v đề nghị cấp mã số thẻ Cán bộ, công chức năm 2022
137/KH-UBND 15-04-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn huyện Đình Lập
526/UBND-TP 15-04-2022 Công văn về việc tăng cường thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công
531/UBND-NN 15-04-2022 Công văn về việc góp ý dự thảo Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022
536/UBND-KTHT 15-04-2022 Công văn góp ý Dự thảo Kế hoạch Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 503-KL/TU ngày 28/3/2022 của Thường trực Tỉnh ủy
136/KH-UBND 15-04-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện Đình Lập
529/UBND-TCKH 15-04-2022 Công văn V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư quy định chi tiết về đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư qua mạng
534/UBND-TP 15-04-2022 Công văn về việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
527/UBND-TCKH 15-04-2022 Công văn về việc tham gia ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định trình tự, thời hạn lập, xét duyệt và thời hạn gửi báo cáo quyết toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước theo năm ngân sách trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
402/BC-UBND 15-04-2022 Báo cáo thực hiện các giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước Đông Xuân 2021-2022
537/UBND-TTr 15-04-2022 Công văn V/v chuẩn bị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND huyện với nhân dân trên địa bàn xã Bắc Lãng
401/BC-UBND 15-04-2022 Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2021, quý I năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo năm 2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Đình Lập
530/UBND-NN 15-04-2022 Công văn góp ý đề cương Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
535/UBND-TP 15-04-2022 Công văn về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 và Công điện số 104/CĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
135/KH-UBND 15-04-2022 Kế hoạch Tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022
528/UBND-TCKH 15-04-2022 Công văn về việc tham gia ý kiến dự thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn
399/BC-UBND 14-04-2022 Báo cáo Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 (gửi TTr tỉnh)
507/UBND-VP 13-04-2022 Công văn Vv giao nhiệm vụ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và trong kỳ họp Thứ 4 HĐND huyện
133/KH-UBND 13-04-2022 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2022    
505/UBND-VHTT 13-04-2022 V/v tuyên truyền Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam năm 2022
511/UBND-TNMT 13-04-2022 Công văn V/v thông tin nhu cầu sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa và đất cơ sở thể dục thể thao đến năm 2030 trên địa bàn huyện Đình Lập
489/TB-UBND 13-04-2022 Thông báo công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách quý I năm 2022 huyện Đình Lập
509/UBND-LĐTBXH-DT 13-04-2022 V/v đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 (Hoàng Văn Hùng)
506/UBND-TCKH 13-04-2022 Công văn V/v cung cấp thông tin, số liệu bổ sung phục vụ công tác lập phương án phát triển huyện Đình Lập trong Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn
393/BC-UBND 13-04-2022 Báo cáo Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp tháng 4, phương hướng, nhiệm vụ tháng 5 năm 2022
504/UBND-LĐTBXH-DT 13-04-2022 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động của UBND tỉnh năm 2022
510/UBND-NV 13-04-2022 V/v đề nghị phối hợp xây dựng báo cáo kết quả thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"
496/UBND-KTHT 12-04-2022 Công văn V/v tham gia ý kiến đối với nội dung dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
50/UBND-VHTT 12-04-2022 V/v cung cấp số liệu phục vụ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP (tháng 4)
132/KH-UBND 12-04-2022 Kế hoạch Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Đình lập năm 2022
390/BC-UBND 12-04-2022 Báo cáo rà soát, tổng hợp kinh phí phòng chống dịch Covid-19 còn dư, chưa sử dụng hết năm 2021
498/UBND-VP 12-04-2022 Công văn về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp.
502/UBND-VP 12-04-2022 Công văn góp ý dự thảo Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022-2023 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong thời gian 2 năm (2022-2023)
388/BC-UBND 12-04-2022 Báo cáo việc thực hiện chính sách giảm nghèo trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2021 và 03 tháng đầu năm 2022
497/UBND-NN 12-04-2022 Công văn V/v triển khai Chương trình xuất khẩu quả bưởi sang Hoa Kỳ
500/UBND-VHTT 12-04-2022 V/v cung cấp số liệu phục vụ Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP (tháng 4)
391/BC-UBND 12-04-2022 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
499/VSTBCPN 12-04-2022 V/v hướng dẫn thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ 2022
503/UBND-GDĐT 12-04-2022 Công văn góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về nội dung, mức chi thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh
389/BC-UBND 12-04-2022 Báo cáo Kết quả triển khai, thực hiện các dự án, chương trình theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020
131/KH-BCĐ 12-04-2022 Kế hoạch triển khai phát triển kinh tế số trên địa bàn huyện Đình Lập năm 2022
501/UBND-NV 12-04-2022 V/v đăng ký bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương (lớp thứ 1,2)
764/QĐ-UBND 08-04-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập (10 HS) - 82
762/QĐ-UBND 08-04-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập (10 HS) - 82
486/UBND-KTHT 08-04-2022 Công văn tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
760/QĐ-UBND 08-04-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập (10 HS) - 82
765/QĐ-UBND 08-04-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập (10 HS) - 82
484/UBND-TNMT 08-04-2022 V/v góp ý dự thảo Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh Lạng Sơn (Lần 2)
766/QĐ-UBND 08-04-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập (10 HS) - 82
763/QĐ-UBND 08-04-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập (10 HS) - 82
487/UBND-TNMT 08-04-2022 V/v góp ý dự thảo văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
761/QĐ-UBND 08-04-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập (10 HS) - 82
758/QĐ-UBND 08-04-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập (10 HS) - 82
485/UBND-TNMT 08-04-2022 V/v góp ý dự thảo Quyết định và Quy chế của UBND tỉnh
759/QĐ-UBND 08-04-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập (10 HS) - 82
767/QĐ-UBND 08-04-2022 Quyết định Về việc giao đất cho các hộ gia đình thuộc diện tích đất Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đình Lập bàn giao địa phương quản lý tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập (10 HS) - 82
488/UBND-TTr 08-04-2022 V/v đôn đốc giải quyết đơn thư trên địa bàn huyện (đơn thư tồn đọng tháng 4 năm 2022)
128/KH-UBND 07-04-2022 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác trẻ em năm 2022 trên địa bàn huyện Đình Lập