Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hôi nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 28/3/2014, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến Luật Tài nguyên nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Dự hội nghị có đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các tổ chức, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện UBND 11 huyện, thành phố; về phía Sở Tài nguyên và Môi Trường có đồng Hồ Công Khánh Phó Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của Bộ Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, phổ biến nội dung các văn bản: Luật Tài nguyên nước năm 2012; Nghị định số 201/2013/NĐ-CP, ngày 27/11/2013 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; Nghị định số 142/2013/NĐ-CP, ngày 24/10/2013 của Chính phủ qui định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

1
Toàn cảnh Hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung, đưa ra những vấn đề còn vướng mắc và đã được các báo cáo viên giải đáp thỏa đáng, kịp thời.  Được sự ủy quyền của lãnh đạo UBND tỉnh, phát biểu kết luận tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng Sơn đã giải đáp những vấn đề thuộc thẩm quyền mà các đại biểu nêu và đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật tài nguyên nước năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; quan tâm phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên nước ở địa phương./.