Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thông tin liên hệ

Submitted by quantri on 16 September 2023

STT

Họ và tên

Chức vụ

                        Điện thoại

 

Di động

Cơ quan

   

Nhà riêng

 

I

 Lãnh đạo Huyện ủy

 

01

Hoàng Xuân Thuận

Bí thư

 

    3.846.202

   

 

 

02

Đặng Văn Lộc

Phó bí thư

 

 

3.846.254

II

Lãnh đạo HĐND huyện

 

01

Vi Văn Đông

PCT HĐND

0983.846.647

     3.846.772

   

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

III

Lãnh đạo UBND huyện

 

01

Nguyễn Văn Hà

Chủ tịch

0986.131.981

      3.846.215

   

 

 

02

Tô Thị Hiến

P. Chủ tịch

0977.520.828

      3.846.747

   

 

 

03

Hoàng Thanh Đạm

P. Chủ tịch

0988.687.559

      3.846.244

   

 

 

 

 

 

 

 

IV

Lãnh đạo Văn phòng

 

 

 

   

 

 

01

 

 

 

   

   
 

 

 

02

Vương Văn Hòe

P. CVP. Trưởng BTCD

0982.748.389     

3.847.886

03

Phạm Thị Lan

CVP

0985.435.486

        3.846.245

   

 

 
04 Hoàng Chí Thiện P.CVP 0968.622.311 3.847.886        

V

Lãnh đạo các phòng chuyên môn

 

 

 

   

 

 

01

Phòng TC-KH

 

 

Vi Thị Thu

Trưởng phòng

0984.634.181

3.846.218

   

 

 
  Nguyễn Thành Trung Phó Trưởng phòng 0986.912.699          
  Nông Tuấn Huệ Phó Trưởng phòng 0985.833.609          

02

Phòng Nông nghiệp – PTNN

 

 

 

 

 

     

   

 

 
  Vũ Thị Hương Phó Trưởng phòng 0976.313.092          
  Vi Văn Thọ Phó Trưởng phòng 0612.263.790          
  Vi Văn Phúc Phó Trưởng phòng phụ trách 0948.299.522  3.846.222        

03

Phòng LĐTBXH-DT

 

 

Lý Thị Hỷ

Trưởng phòng

0986.756.399

       3.846.221

   

 

 
  Hoàng Thị Hồng Nhung Phó Trưởng phòng 0984.634.177          
  Hoàng Văn Hưng Phó Trưởng phòng 0984313.675          

04

Phòng VHTT

 
  Hoàng Thị Kim Hoạt Trưởng phòng 0975.311.697  3.846.241        

 

Bế Thị Trang Phó Trưởng phòng 0975.778.442

     

   

 

 

05

Phòng Nội vụ

 

 

Hoàng Ngọc Thảo

Trưởng phòng

0915.964.200

       3.214.468

   

 

 
  Nông Thị viên Phó Trưởng phòng 0979416589          
  Lý Thị Huệ Phó Trưởng phòng 0326.700.678      

 

 

 

06

Phòng KT-HT

 

 

Nguyễn Công Hưng

Trưởng phòng

0945229224

      3.846.229

   

 

 
  Vi Văn Quân Phó Trưởng phòng 0987.710.884          
  Nguyễn Đắc Hưởng Phó Trưởng phòng 0983.455.866          

07

Phòng TNMT

 

 

Nguyễn Chiến Hiệp

Trưởng phòng

0914.377.866

      3.846.240

   

 

 
  Nguyễn Thế Tùng Phó Trưởng phòng 0987380.358          
  Lộc Thị Hải Phó Trưởng phòng 0869.619.866          

08

Phòng GD-ĐT

 

 

Ninh Thu Giang

Trưởng phòng

0912909928

 

   3.846.119

   

 

 
  Hoàng Văn Thơ Phó Trưởng phòng 0982.350.389          
  Lã Hải Yến Phó Trưởng phòng 0983.322.008          

09

 Thanh tra

 

 

Nguyễn Tuấn Toại

Chánh Thanh tra

0984..394.483

      3.847.747

   

 

 
  Vũ Trung Kiên Phó Chánh Thanh tra 0869.131.688          
10 Tư pháp              
  Hoàng Văn Hội Trưởng phòng            
  Sầm Thị Thậm Phó trưởng phòng 0976999284          

VI

 Đơn vị sự nghiệp

 

01

Trung tâm VHTT&TT

 

 

Nguyễn Thị Hương

Giám đốc

0985.277.847

3.846.224

   

 

 
  Kiều Việt Hùy Phó Giám đốc 0979.031.853          
  Tô Văn Tình Phó Giám đốc 0983.576.818          

02

Trung tâm DVNN

 

 

Mông Thị Loan

Giám đốc

0947.926.940

 

   

 

 
  Lý Tuấn Liêm Phó Giám đốc 0916.718.455          
  Hoàng Văn Huấn Phó Giám đốc 0962218801          

03

Trung tâm GDNN-TX

 

 

Lương Tiến Hiệp

 

Phó Giám đốc

0984.799.236

 

     

   

 

 
  Vi Thị Phương Phó Giám đốc 0974.834.636 3.847.748        

04

Trung tâm PTQĐ

 
  Nguyễn Thị Thanh Huyền Giám đốc 0376.058.027 3.847.713        

 

Nguyễn Trọng Tiến Phó Giám đốc 0986.482.282
 

   

   

 

 

05

Ban QLDA

 

 

Đàm Thị Yên

Giám đốc

0985.726.180

 

   

 

 

VII

Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn

 

01

UBND thị trấn Đình Lập

 

 

Sầm Anh Dũng

Chủ tịch

0988.144.821

3.846.253

   

 

 
  Vương Văn Hội Phó Chủ tịch 0979.622.099          

02

UBND thị NTTB

 

 

Nguyễn Văn Nguyện

Chủ tịch

0977.770.834

3.848.183

   

 

 
  Nguyễn Thị Lệ Phó Chủ tịch 0964.539.083          

03

UBND xã Đình Lập

 

 

Hoàng Văn Lương

Chủ tịch

0986.277.467

 

   

 

 
  sái Văn Thông Phó Chủ tịch

0987.878.601

 

         

04

UBND xã Thái Bình

 

 

Chu Xuân Lực

Chủ tịch

0965.121.159

 

   

 

 
  Bế Văn Hảo Phó Chủ tịch 0386.325.820          

05

UBND xã Lâm Ca

 

 

Nguyễn Chí Sơn

Chủ tịch

0976.136.379

3.848.114

   

 

 
  Nguyễn Thành Giang Phó Chủ tịch 0948.299.533          

06

UBND xã Cường Lợi

 

 

Mai Thị Chiên

Chủ tịch

0382.987.580

 

   

 

 
  Nông Thị Tuyết Phó Chủ tịch 0344.906.280          

07

UBND xã Châu Sơn

 

 

Hoàng Văn Hạnh

Chủ tịch

0345.594.823

 

   

 

 
  Lã Thị Ký Phó Chủ tịch 0374.751.763          

08

UBND xã Bắc Lãng

 

 

Hoàng Anh Dũng

Chủ tịch

0969.837.766

 

   

 

 
  Hà Văn Ngọc Phó Chủ tịch 0349.865.666          

09

UBND xã Đồng Thắng

 

 

Nguyễn Văn Ninh

Chủ tịch

0972.194.723

 

   

 

 
  Vi Văn Thọ Phó Chủ tịch 0868.146.091          

10

UBND xã Bính Xá

 

 

Đặng Đình Đức

Chủ tịch

0966.020.105

 

   

 

 
  Hoàng Minh Tuấn Phó Chủ tịch 0975.394.395          
  Hoàng Thị Hoa Phó Chủ tịch 0984.316.288          

11

UBND xã Kiên Mộc

 

 

Nông Thị Ngọc

Chủ tịch

0354.007.666

 

   

 

 
  Nông Văn Huấn Phó Chủ tịch 0357.522.389          

12

UBND xã Bắc Xa

 

 

 

 

 

 

  Nông Quang Vịnh   Phó Chủ tịch 0397.441.497            
  Hà Thị Đô    Phó Chủ tịch phụ trách 0382.950.926