Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 13 April 2020

STT

Họ và tên

Chức vụ

                        Điện thoại

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

I

 Lãnh đạo Huyện ủy

01

Hoàng Xuân Thuận

Bí thư

 

    3.846.202

 

02

Đặng Văn Lộc

Phó bí thư

 

 

3.846.254

II

Lãnh đạo HĐND huyện

01

Vi Văn Đông

PCT HĐND

0983.846.647

     3.846.772

 

 

 

 

 

      

 

III

Lãnh đạo UBND huyện

01

Lê Văn Thắng

Chủ tịch

0913.314.329

      3.846.215

 

02

Tô Thị Hiến

P. Chủ tịch

0977.520.828

      3.846.747

 

03

Hoàng Thanh Đạm

P. Chủ tịch

0988.687.559

      3.846.244

 

 

 

 

 

 

IV

Lãnh đạo Văn phòng

 

 

 

 

01

Hoàng Văn Vương

CVP

0989.896.936

       3.846.411

 

 

02

Hoàng Ngọc Thảo

P. CVP

0915.964.200

       3.847.886

 

03

Phạm Thị Lan

P. CVP

0385989459

        3.846.245

 

V

Lãnh đạo các phòng chuyên môn

 

 

 

 

01

Phòng TC-KH

 

Vi Thị Thu

Trưởng phòng

3.846.218

 

 

02

Phòng Nông nghiệp – PTNN

 

Nông Thị Yến Vinh

Trưởng phòng

0984511323

       3.846.222

 

03

Phòng LĐTBXH-DT

 

Lý Thị Hỷ

Trưởng phòng

 

       3.846.221

 

04

Phòng VHTT

 

Hoàng Thị Kim Hoạt

Trưởng phòng

0975311697

       3.846.241

 

05

Phòng Nội vụ

 

Trần Thu Hương

Trưởng phòng

0357132898

       3.214.468

 

06

Phòng KT-HT

 

Nguyễn Công Hưng

Trưởng phòng

0945229224

      3.846.229

 

07

Phòng TNMT

 

Nguyễn Chiến Hiệp

Trưởng phòng

 

      3.846.240

 

08

Phòng GD-ĐT

 

Ninh Thu Giang

Trưởng phòng

0912909928

 

   3.846.119

 

09

 Thanh tra

 

Nguyễn Tuấn Toại

Phó Chánh Thanh tra

 

      3.847.747

 

VI

 Đơn vị sự nghiệp

01

Trung tâm VHTT&TT

 

Nguyễn Thị Hương

Giám đốc

3.846.224

 

 

02

Trung tâm DVNN

 

Mông Thị Loan

Giám đốc

 

 

 

03

Trung tâm GDNN-TX

 

Trần Huy Hoàn

Giám đốc

 

      3.847.748

 

04

Trung tâm PTQĐ

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giám đốc

 

 

    3.847.713

 

05

Ban QLDA

 

Đàm Thị Yên

Giám đốc

0985.726.180

 

 

VII

Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn

01

UBND thị trấn Đình Lập

 

Sầm Anh Dũng

Chủ tịch

3.846.253

 

 

02

UBND thị NTTB

 

Vũ Hữu Trình

Chủ tịch

3.848.183

 

 

03

UBND xã Đình Lập

 

Hoàng Văn Hội

Chủ tịch

3.847.596

 

 

04

UBND xã Thái Bình

 

Chu Xuân Lực

Chủ tịch

0396.512.717

 

 

05

UBND xã Lâm Ca

 

Vũ Trung Kiên

Chủ tịch

3.848.114

 

 

06

UBND xã Cường Lợi

 

Nông Văn Toàn

Chủ tịch

0975.686.537

 

 

07

UBND xã Châu Sơn

 

Lã Thị Ký

Chủ tịch

0374.751.763

 

 

08

UBND xã Bắc Lãng

 

Đàm Văn Thành

Chủ tịch

0916.418.111

 

 

09

UBND xã Đồng Thắng

 

Đàm Thị Sông

Chủ tịch

0366.265.332

 

 

10

UBND xã Bính Xá

 

Nguyễn Công Hưng

Chủ tịch

0974.073.339

 

 

11

UBND xã Kiên Mộc

 

Nông Văn Tân

Chủ tịch

0969.490.620

 

 

12

UBND xã Bắc Xa

 

Tô Đức Sơn

Chủ tịch

0972.332.783