Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Tổng biên tập on 13 April 2020

STT

Họ và tên

Chức vụ

                        Điện thoại

Di động

Cơ quan

Nhà riêng

I

 Lãnh đạo Huyện ủy

01

Hoàng Xuân Thuận

Bí thư

 

    3.846.202

 

02

Đặng Văn Lộc

Phó bí thư

 

 

3.846.254

II

Lãnh đạo HĐND huyện

01

Vi Văn Đông

PCT HĐND

0983.846.647

     3.846.772

 

 

 

 

 

      

 

III

Lãnh đạo UBND huyện

01

Nguyễn Văn Hà

Chủ tịch

0913.314.329

      3.846.215

 

02

Tô Thị Hiến

P. Chủ tịch

0977.520.828

      3.846.747

 

03

Hoàng Thanh Đạm

P. Chủ tịch

0988.687.559

      3.846.244

 

 

 

 

 

 

IV

Lãnh đạo Văn phòng

 

 

 

 

01

Hoàng Văn Vương

CVP

0989.896.936

       3.846.411

 

 

02

Vũ Quang Tuyến

P. CVP

0912.158.646

       3.847.886

 

03

Phạm Thị Lan

P. CVP

0985.435.486

        3.846.245

 

04 Hoàng Chí Thiện P.CVP 0968.622.311 3.847.886  

V

Lãnh đạo các phòng chuyên môn

 

 

 

 

01

Phòng TC-KH

 

Vi Thị Thu

Trưởng phòng

0984.634.181

3.846.218

 

  Nguyễn Thành Trung Phó Trưởng phòng 0986.912.699    
  Nông Tuấn Huệ Phó Trưởng phòng 0985.833.609    

02

Phòng Nông nghiệp – PTNN

 

Nông Thị Yến Vinh

Trưởng phòng

0984511323

       3.846.222

 

  Vi Văn Phúc Phó Trưởng phòng 0948.299.522    

03

Phòng LĐTBXH-DT

 

Lý Thị Hỷ

Trưởng phòng

0986.756.399

       3.846.221

 

  Hoàng Thị Hồng Nhung Phó Trưởng phòng 0984.634.177    
  Hoàng Văn Hưng Phó Trưởng phòng 0984313.675    

04

Phòng VHTT

 

Hoàng Thị Kim Hoạt

Trưởng phòng

0975311697

       3.846.241

 

05

Phòng Nội vụ

 

Trần Thu Hương

Trưởng phòng

0357132898

       3.214.468

 

  Lý Thị Huệ Phó Trưởng phòng 0326.700.678    

06

Phòng KT-HT

 

Nguyễn Công Hưng

Trưởng phòng

0945229224

      3.846.229

 

  Vi Văn Quân Phó Trưởng phòng 0987.710.884    
  Nguyễn Đắc Hưởng Phó Trưởng phòng 0983.455.866    

07

Phòng TNMT

 

Nguyễn Chiến Hiệp

Trưởng phòng

0914.377.866

      3.846.240

 

  Lộc Thị Hải Phó Trưởng phòng 0869.619.866    

08

Phòng GD-ĐT

 

Ninh Thu Giang

Trưởng phòng

0912909928

 

   3.846.119

 

  Đặng Biên Thùy Phó Trưởng phòng 0987.185.870    
  Lã Hải Yến Phó Trưởng phòng 0983.322.008    

09

 Thanh tra

 

Nguyễn Tuấn Toại

Chánh Thanh tra

0984..394.483

      3.847.747

 

  Vũ Trung Kiên Phó Chánh Thanh tra 0869.131.688    

VI

 Đơn vị sự nghiệp

01

Trung tâm VHTT&TT

 

Nguyễn Thị Hương

Giám đốc

0985.277.847

3.846.224

 

  Kiều Việt Hùy Phó Giám đốc 0979.031.853    
  Tô Văn Tình Phó Giám đốc 0983.576.818    

02

Trung tâm DVNN

 

Mông Thị Loan

Giám đốc

0947.926.940

 

 

  Lý Tuấn Liêm Phó Giám đốc 0916.718.455    

03

Trung tâm GDNN-TX

 

Trần Huy Hoàn

Giám đốc

0946.689.644

      3.847.748

 

  Vi Thị Phương Phó Giám đốc 0974.834.636    

04

Trung tâm PTQĐ

 

Nguyễn Thị Thanh Huyền

Giám đốc

0376.058.027

 

    3.847.713

 

05

Ban QLDA

 

Đàm Thị Yên

Giám đốc

0985.726.180

 

 

VII

Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn

01

UBND thị trấn Đình Lập

 

Sầm Anh Dũng

Chủ tịch

0988.144.821

3.846.253

 

  Vương Văn Hội Phó Chủ tịch 0979.622.099    

02

UBND thị NTTB

 

Nguyễn Văn Nguyện

Chủ tịch

0977.770.834

3.848.183

 

           

03

UBND xã Đình Lập

 

Hoàng Văn Hội

Chủ tịch

0977.342.611

3.847.596

 

  Hoàng Văn Lương Phó Chủ tịch 0986.277.467    

04

UBND xã Thái Bình

 

Chu Xuân Lực

Chủ tịch

0965.121.159

 

 

  Bế Văn Hảo Phó Chủ tịch 0386.325.820    

05

UBND xã Lâm Ca

 

Nguyễn Chí Sơn

Chủ tịch

0976.136.379

3.848.114

 

  Nguyễn Thành Giang Phó Chủ tịch 0948.299.533    

06

UBND xã Cường Lợi

 

Mai Thị Chiên

Chủ tịch

0382.987.580

 

 

  Nông Thị Tuyết Phó Chủ tịch 0344.906.280    

07

UBND xã Châu Sơn

 

Hoàng Văn Hạnh

Chủ tịch

0345.594.823

 

 

  Lã Thị Ký Phó Chủ tịch 0374.751.763    

08

UBND xã Bắc Lãng

 

Hoàng Anh Dũng

Chủ tịch

0969.837.766

 

 

  Hà Văn Ngọc Phó Chủ tịch 0349.865.666    

09

UBND xã Đồng Thắng

 

Nguyễn Văn Ninh

Chủ tịch

0972.194.723

 

 

  Vi Văn Thọ Phó Chủ tịch 0868.146.091    

10

UBND xã Bính Xá

 

Đặng Đình Đức

Chủ tịch

0966.020.105

 

 

  Hoàng Minh Tuấn Phó Chủ tịch 0975.394.395    
  Hoàng Thị Hoa Phó Chủ tịch 0984.316.288    

11

UBND xã Kiên Mộc

 

Nông Thị Ngọc

Chủ tịch

0354.007.666

 

 

  Nông Văn Huấn Phó Chủ tịch 0357.522.389    

12

UBND xã Bắc Xa

 

Hoàng Văn Bền

Chủ tịch

0367.643.196

 

 

  Nông Quang Vịnh   Phó Chủ tịch   0397.441.497    
  Hà Thị Đô   Phó Chủ tịch   0382.950.926