Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Kinh tế - Chính trị

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Đình Lập giám sát tại xã Bắc Lãng

Ngày 18/8/2022, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do ông Hoàng Xuân Thuận, TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, giám sát tại xã Bắc Lãng về tình hình triển khai thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM; triển khai Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 và Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 s

Kinh tế - Chính trị

Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Nghị quyết HĐND huyện

Ngày 12/8/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đình Lập đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội Dự thảo Nghị quyết HĐND huyện về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đình Lập giai đoạn 2021-2025 và Dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu qu

Kinh tế - Chính trị

Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở

Ngày 8/8/2022, UBND huyện Đình Lập phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Sở tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho hơn 200 đại biểu là thành viên tổ thông tin truyền thông đồn biên phòng Bắc xa và đồn biên phòng Chi lăng, trưởng thôn, chi hội trưởng các chi hội cựu chiến binh, hội nông dân, hội phụ nữ, thành viên tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn huyện.

Kinh tế - Chính trị

Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày 5/8/2022, UBND huyện Đình Lập phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho trên 100 đại biểu là Lãnh đạo Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND huyện, đại diện lãnh đạo và chuyên viên các ban Đảng Huyện ủy, cán bộ phụ trách công tác bảo vệ bí mật

Kinh tế - Chính trị

Hội nghị lần thứ 9 ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Ngày 25/7/2022, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị lần thứ 9, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022

Kinh tế - Chính trị

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 5

Ngày 21/7/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu trên toàn quốc.

Kinh tế - Chính trị

Đình Lập tập huấn nâng cao kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 20/7/2022, Huyện ủy Đình Lập phối hợp với Hội Bảo vệ Người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền nâng cao kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022.

Subscribe to Kinh tế - Chính trị