Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ VI, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 05/10/2021, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị lần thứ VI, khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Hoàng Xuân Thuận-TUV, Bí thư huyện ủy, đồng chí Đặng Văn Lộc-Phó bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Văn Thắng-Phó bí thư huyện ủy, CT UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đ/c trong Ban thường vụ huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, cùng lãnh đạo các Chi, Đảng ủy trực thuộc huyện ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Trong 09 tháng đầu năm 2021, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giao các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết về các mục tiêu, chỉ tiêu, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 ngay từ đầu năm, Hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM đối với xã Thái Bình. Tuyên truyền triển khai thực hiện tốt Quyết định số 861 cua Thủ tướng chính phủ và Quyết định số 433 của Ủy ban dân tộc. Trong đó, Chương trình tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM tiếp tục được tập chung chỉ đạo với tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 2.577ha, đạt 99,14% kế hoạch, triển khai xây dựng 02 mô hình sản xuất là mô hình Lợn nái và trồng cây Sâm nam tại 02 xã, diện tích rừng trồng ước đạt 1394ha, đạt 134,9% kế hoạch. Các sản phẩm OCOP tiếp tục được quan tâm xây dựng. Đồng thời, tổ chức chấm sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở được 134 hồ sơ. Tổ chức giải ngân trong 9 tháng được 42 dự án với tổng số tiền giải ngân 17 tỷ 728 triệu đồng. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới, đã chỉ đạo xã Thái Bình hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, và xã Đình Lập về đích NTM nâng cao. Tổ chức thực hiện đạt thêm 07 tiêu chí, nâng tổng số tiêu chí bình quân đạt 16,6 tiêu chí/xã, tăng 01 tiêu chí so với năm 2020. Trong 09 tháng qua, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 24 tỷ 627 triệu đồng, đạt 112,96% so với dự toán tỉnh giao, tăng 28,55%. Cùng với đó, chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được duy trì và nâng cao, công tác giảm nghèo được triển khai thực hiện tốt, an sinh xã hội được đảm bảo, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh được tăng cường, triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác đối ngoại Nhà nước và đối ngoại Nhân dân được quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng quy định. Hệ thống chính trị được quan tâm xây dựng, củng cố và tăng cường; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng cao; tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên kịp thời. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có sự quyết liệt và chuyển biến khá rõ nét; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động. Lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Đại hội Hội Liên hiệp Phụ nữ cấp cơ sở và huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.