Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 9 năm 2022

Ngày 21/9/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh tháng 9/2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu cấp tỉnh đến 11 điểm cầu các huyện, thành phố và 161 điểm cầu các xã, phường, thị trấn. Dự chủ trì hội nghị tại điểm cầu huyện Đình Lập có đồng chí Đặng Văn Lộc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Nguyễn Văn Hà, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đình Lập

Tại hội nghị các đại biểu được các đồng chí báo cáo viên của tỉnh thông tin một số chuyên đề như: Chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp gắn với thương mại dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”; “Hóa đơn điện tử - xu thế tất yếu của chuyển đổi số” quán triệt nội dung một số Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của trung ương, tỉnh và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Thông qua hội nghị giúp các báo cáo viên nắm rõ các nội dung của các chuyên đề, Chỉ thị, Nghi quyết, Kết luận của Trung ương, tỉnh để từ đó tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội, sớm đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.

T/h: Nông Tùng