Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH trên địa bàn xã Lâm Ca năm 2020

Ngày 21/9/2020, UBND xã Lâm Ca tổ chức Hội nghị chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự ATXH trên địa bàn xã năm 2020.