Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện Đình Lập khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 4/2/2021, Uỷ ban MTTQ huyện Đình Lập tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Đình Lập khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026.