Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 22/3/2021, Ban thường vụ Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Đình Lập tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.