Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đình Lập nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày 30/6/2020, Huyện ủy Đình Lập tổ chức Hội nghị lần thứ 21 Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2015-2020 đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo 6 tháng đầu năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.