Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị lần thứ 9 ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024

 

Ngày 25/7/2022, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đình Lập đã tổ chức hội nghị lần thứ 9, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2022

Toàn cảnh hội nghị

          Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp triển khai các chương trình phối hợp thống nhất hành động đạt được nhiều kết quả tích cực. MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tổ chức phối hợp tuyên truyền lồng ghép được 350 cuộc với 12.250 lượt người nghe. Cùng với đó, MTTQ các cấp trong huyện còn chú trọng nâng cao chất lượng Cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, như tiếp nhận tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết do Ủy ban MTTQ tỉnh và Trung ương là 11 nhà với số tiền 550 triệu, phối hợp với ngành chức năng và các tổ chức  thành viên  tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với nước, người già cô đơn, các đối tượng hộ nghèo được trên 3500 suất quà, tổng giá trị trên 2 tỷ 100 triệu đồng, hỗ trợ 9.030kg gạo cho 175 hộ dịp Tết Nguyên đán năm 2022; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong huyện luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật được nâng cao. Hiệu quả từ các mặt công tác của Mặt trận  đã góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền. Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát huy, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.