Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025

Ngày 6/7/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV,nhiệm kỳ 2020- 2025, tổ chức Kỳ họp lần thứ 5 nhằm đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.